Regulamin Rekrutacji 2019/2020

 

Procedura  dowozu

 

Procedura organizacji pobytu dzieci na placu zabaw

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

 

Procedura zabezpieczenia 

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

 

Raport z Ewaluacji Problemowej

 

Statut Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

 

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na rok szkolny 2016/2017

 

Regulamin Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie 

 

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na rok szkolny 2015/2016

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem