„Bóg, Honor, Ojczyzna”

9 listopada świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. Już od poniedziałku przygotowywaliśmy się do tego ważnego wydarzenia. W każdej grupie odbywały się zajęcia o Polsce. Przedszkolaki przyswajały i utrwalały wiadomości dotyczące naszej Ojczyzny. Jednak dzisiejszego dnia odbyła się wyjątkowa lekcja historii. Odwiedził nas pan Stanisław Wieciech – Prezes Zarządu Gminnego Koła Kombatantów AK w Lipnicy Murowanej. Pan Stanisław rozpoczął spotkanie od pytania co to jest patriotyzm? Wytłumaczył przedszkolakom, że wszyscy którzy dbamy i modlimy się za Ojczyznę jesteśmy PATRIOTAMI. Opowiadał też o jakże trudnych i ciężkich czasach wojny, które przeżył z hasłem aktualnym do dnia dzisiejszego: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się tym nieprawdopodobnym i niewyobrażalnym dla nich opowieściom. Zadawały pytania dociekając jak to wszystko wyglądało dawniej, kiedy nie można było skorzystać z telefonów, samochodów czy komputerów. Przedszkolaki dowiedziały się, że pan Stanisław w czasie wojny miał pseudonim Listek i pełnił bardzo odpowiedzialną i niebezpieczną funkcję, ponieważ był łącznikiem. Podczas spotkania również najmłodsi zaprezentowali się przed naszym gościem recytując wiersze
i śpiewając patriotyczne pieśni.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Hymnu o godzinie 11.11 bijąc tym samym „Rekord dla Niepodległej”.
Panie Stanisławie – u progu jubileuszu 100- lecia odzyskania Niepodległości, za rozmowy, o tym jak trzeba o nią dbać, zabiegać i jej strzec, za wspólne śpiewanie pieśni, które kiedyś wiodły walczących
o Niepodległość i za wspólne zaśpiewanie Hymnu Narodowego serdecznie dziękują dzieci, które w dniu 9 listopada 2018 r. miały zaszczyt gościć Pana w Przedszkolu Samorządowym im. Św. Mikołaja
w Rajbrocie oraz jego nauczyciele i pracownicy.

Galeria zdjęć