Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców.

 

Szanowni Rodzice.
Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędzie się w przedszkolu listopadowe zebranie.
Pozwólcie, że ważne informacje,
które zawsze przedstawiane były Wam na listopadowym zebraniu przedstawię w  formie pisemnej.

Od rozpoczęcia roku szkolnego minęło już ponad dwa miesiące. Rozpoczęliśmy prace z dziećmi
w trybie stacjonarnym wprowadzając do naszej codzienności funkcjonowanie wg. procedur bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii, zgodnych z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

W najbliższym czasie, w naszym przedszkolu odbędą się uroczystości: Andrzejki, Święto Patrona Przedszkola św. Mikołaja, Wigilia.

W piątek 27 listopada  każda grupa wraz z wychowawcą na swojej sali zapoznała się z tradycją wróżb andrzejkowych.

6 grudnia – dzień św. Mikołaja przypada w tym roku w niedzielę. Do naszych przedszkolaków Mikołaj przyjdzie z wizytą w piątek 4 grudnia po śniadaniu. Swoje odwiedziny i rozdawanie prezentów rozpocznie od grupy najmłodszej. Dzieci w tym dniu przychodzą do przedszkola ubrane na galowo – jest to święto naszego Patrona. W tym roku nie ma możliwości, aby w tym spotkaniu uczestniczyli Rodzice czy też dzieci nie uczęszczające do przedszkola.

Koszt paczki Mikołajowej wynosi 43 zł. Rodzice nie płacą za paczki gdyż jest to kwota wygospodarowana z wpłat za żywienie ( słodycze – 35 zł. ) oraz gra dydaktyczna Memory w cenie
8 zł zakupiona z funduszu Rady Rodziców.

W niedzielę 6 grudnia, w dniu Świętego Mikołaja w kościele p.w. św. Jana Pawła II w Rajbrocie  odprawiona zostanie msza św. w intencji całej przedszkolnej społeczności: nauczycieli i pracowników przedszkola a także dzieci i ich Rodziców ( o godz. mszy poinformujemy ).

W dniu 23 grudnia odbędzie się w przedszkolu Wigilia. W tym dniu zaśpiewamy kolędy, złożymy sobie życzenia i spróbujemy tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez panie kucharki. Dzieci w tym dniu przychodzą do przedszkola ubrane na galowo.

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość Dnia Babci i Dziadka obchodzona każdego roku
w styczniu nie odbędzie się w takiej formie jak dotychczas ale na pewno w stronę Babć i Dziadków popłyną życzenia od wnuków. O formie życzeń będziemy informować

w styczniu.

Zbliża się koniec roku kalendarzowego i dlatego w miesiącu grudniu odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu będzie naliczona dopiero 18 grudnia. W związku z tym prosimy, aby
do 17 grudnia rodzice zadeklarowali u wychowawców jak dziecko będzie uczęszczało do przedszkola do końca grudnia. Jeżeli ktoś wie, że dziecko nie będzie chodziło, należy to zgłosić wychowawcy, gdyż
za dni nieobecności nie będą naliczane odpisy.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego wychowawcy dokonali wstępnej obserwacji  i diagnozy rozwoju dzieci. Prowadzona obserwacja i diagnoza ma na celu wskazać mocne
i słabe sfery rozwoju dziecka, jest wskazówką dla nauczycieli
i rodziców w jakich obszarach należy
z dzieckiem pracować. Szczególnie ważna jest diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole dla dzieci, które od września rozpoczną edukację szkolną.
Z wynikami wstępnej diagnozy zostaną rodzice dzieci 6 letnich zapoznani przez wychowawców – informacja zostanie przekazana Rodzicom w formie pisemnej.

Bardzo prosimy Rodziców o wypełnienie i zwrot otrzymanych od wychowawców anonimowych ankiet. Po wypełnieniu można je wrzucić do przygotowanej skrzynki stojącej w przedsionku budynku przedszkola.

                                                                                                                    Dyrektor przedszkola
                                                                                                                    Jolanta Koszmider