Jubileusz 700 – lecia lokacji Rajbrotu

Rok 2018 jest dla nas wyjątkowy, ponieważ obchodzimy w nim 700 lecie lokacji Rajbrotu. Jubileusz ten objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100 – lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Czujemy się zatem zobowiązani szczególnie w tym roku szkolnym zapoznawać dzieci z wiedzą dotyczącą Gminy Lipnica Murowana a zwłaszcza Rajbrotu. Pragniemy przekazać naszym przedszkolakom podstawową wiedzę o naszej miejscowości, jej 700-letniej historii, położeniu, znajomości zabytków i folkloru oraz o ludziach i instytucjach pełniących ważną rolę w życiu społecznym Rajbrotu. Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna ma służyć kształtowaniu osobowości młodego pokolenia, poczucia przynależności i odpowiedzialności za środowisko w którym wzrasta, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego. Naszym najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu człowieka i że każdy z nas ma wobec tych wspólnot określone obowiązki.
Zapraszamy do śledzenia naszych działań podjętych w ramach obchodzonego
Jubileuszu 700 – lecia lokacji Rajbrotu 🙂