„Kolorowy Świat”

10 maja 2018 r. w grupie 3-4 latków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki
z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków rodzice  licznie przybyli do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom.

„ Kolorowy świat”  pod takim hasłem odbyły się nasze zajęcia. Dzieci miały do wykonania przeróżne zadania, ale i rodzice byli zaangażowani w przebieg zajęć. Zaczęliśmy od zabawy przy muzyce
a następnie rodzice zadawali zagadki, które dotyczyły kolorów, na które maluszki pięknie odpowiadały. Później wysłuchały  wiersza pt. „Motyl” i udzielały odpowiedzi na pytania  dotyczące jego treści . Wiele radości dostarczyło wspólne wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój motylek” . Zarówno dla dzieci jak i rodziców była to doskonała zabawa, a rezultaty wspólnej pracy wyeksponowane zostały na przedszkolnej gazetce.

W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech , ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości
i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu
i zaangażowaniu w działanie. Wspólna zabawa i praca bardzo zbliża, daje radość nie tylko dzieciom, co można było zaobserwować.Na koniec zajęć dzieci zaprezentowały piosenkę o wiośnie i wręczyły swoim kochanym rodzicom medale.

Po spotkaniu zostały już tylko miłe wspomnienia, oraz fotografie upamiętniające to ważne wydarzenie.

 Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu.  

                             🙂 🙂 🙂 

Dziękujemy również pani Justynie Siemdaj za słodką niespodziankę .

 M.Piech

Zapraszamy do galerii