Konkurs plastyczny „Moja ulubiona bajka”

Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie kubus_puchatek_bajki_disney

serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie plastycznym

„Moja ulubiona bajka ”

 

pod Honorowym Patronatem

Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali

 

Cele konkursu:

 – kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich

 – rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 

 – rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

 – budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„Moja ulubiona bajka”

* Konkurs przeznaczony jest dla dzieci:  3- letnich; 4-letnich; 5-letnich     i 6- letnich

* Format pracy: A4

* Technika: dowolna płaska;

* Ilość prac: po 3 z każdej grupy wiekowej.

* Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu. Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne.

* Kryteria oceny :oryginalność, samodzielność wykonania pracy, estetyka, walory artystyczne.

* Każda praca powinna być oprawiona w passe- partout oraz opatrzona na odwrocie metryczką: imię  i nazwisko autora, wiek, nazwa i dokładny adres placówki, telefon, email, imię i nazwisko nauczyciela.

* Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

* Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych w tym zamieszczenie na  stronie internetowej przedszkola.

* Przewidywane są 4 nagrody główne w czterech  kategoriach: 

3- latki;      4 –latki;   5- latki; 6- latki.  Laureaci otrzymają dyplomy      i nagrody rzeczowe, a nauczyciele podziękowania.

* Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do Konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac koperty (format A4) ze znaczkiem i adresem zwrotnym lub swojego adresu E-mail.

* Prace należy przysyłać do 22  kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 maja 2016 r.

* Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej przedszkolerajbrot.pl.

Termin nadsyłania prac – 22 kwietnia 2016 r. na adres :

 

Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie

32-725 Rajbrot 110

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY

 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:

Małgorzata Piech i Małgorzata Łaźnia

pod nr tel. 14 6138070 lub E-mail: przedszkolerajbrot@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 🙂 

 

dziendziecka-950x400