Konkurs Plastyczny

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie serdecznie zaprasza dzieci do udziału
w przedszkolnym konkursie plastycznym

„MOJA MIEJSCOWŚĆ”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali.

 

Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół hasła „Moja miejscowość”, aktualnego obrazu naszej miejscowości. Prace mogą ukazywać najpiękniejsze zakątki urbanistyczne i przyrodnicze, zabytki ale również najzwyklejsze miejsca czy krajobrazy.

 

Cele konkursu:

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno i oryginalność naszego regionu.
 • Motywowanie do poznawania swojej małej ojczyzny.
 • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci z Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie.
 2. Technika wykonania: Format prac: A3, A4.
 3. Konkurs trwa od 28.03.2022 r. do 09.05.2022 r.
 4. Do konkursu dopuszczone będą tylko prace indywidualne.
 5. W każdej grupie przedszkolnej można wykonać dowolną liczbę prac.
 6. Ocenie podlegać będą: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, walory artystyczne, samodzielność wykonania pracy.
 7. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
 8. Komisja konkursowa dokona oceny prac w każdej grupie przedszkolnej. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
 9. Każda praca powinna być oprawiona w passe-partout oraz opatrzona na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, grupa.
 10. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny
  z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego Przedszkola. przedszkolerajbrot.pl

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy –       

 Małgorzata Piech,   Magdalena Janiczek.