Nauka na odległość

Szanowni Rodzice.

W czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka dla przedszkolaków odbywać się będzie na odległość.

Nauczyciele poszczególnych grup będą realizowali, zgodnie ze scenariuszami zajęć i miesięcznymi planami pracy, treści programowe zamieszczając je na stronie internetowej przedszkola lub poprzez założoną w każdej grupie wiekowej aplikację Messenger. Rodzice po konsultacji z wychowawcami określą jaka forma jest dla nich dogodniejsza.

Ponieważ dzieci każdej grupy wiekowej posiadają pomoce dydaktyczne w postaci książeczek wydawnictwa MAC nauczyciele będą codziennie informowali Rodziców o zakresie wykonywanych w książeczkach zadań.

Jeżeli dziecko nie ma książeczek w domu jest możliwość zabrania ich z  przedszkola w godz. od 8.00 – 13.00.

Gdyby jednak w tym wyjątkowym okresie Rodzice chcieli  ograniczyć wyjścia z domu Zespół wydawnictwa udostępnił na swojej stronie podręczniki ćwiczenia MAC Edukacja w wersji cyfrowej, dzięki czemu nauczyciele, Rodzice i uczniowie mogą mieć swobodny dostęp do materiałów.

https://www.mac.pl/aktualnosci/wydawnictwo-mac-edukacja-z-pomoca-dla-zdalnej-edukacji

Wszelkie pytania, wątpliwości czy konsultacje z nauczycielami odbywać się będą dla Rodziców każdej grupy wiekowej poprzez aplikację Messenger.

Można też kontaktować się telefonicznie 14 613 80 70 lub poprzez pocztę przedszkolerajbrot@wp.pl