Ogłoszenie o dowozie autobusem szkolnym.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie informuje,
że od 9 listopada 2020 r. dzieci przedszkolne będą mogły nadal
korzystać z dojazdu do przedszkola autobusem szkolnym.
Godziny dowozu nie ulegają zmianie.