Podziękowanie za wielkie serca❤️!!!

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”
Jan Paweł II

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się
w zbiórkę charytatywną w ramach akcji
„Paczka od serca”.

Dziękujemy za serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.
Za delikatną duszę, która nakłania do czynienia dobra. Za bezintresowną pomoc i życzliwość.
Dziękujemy za postawę szacunku i wrażliwość na potrzeby innych.
Wspólnie zebraliśmy kwotę 318 zł 24gr, za którą zostaną zakupione produkty dla osób potrzebujących z naszej miejscowości.
Dziękujemy także księdzu Krzysztofowi Jankowskiemu za możliwość wzięcia udziału u zbiórce.

Razem możemy więcej!!!

❤️❤️❤️

MJ