Poradnia też wspiera Rodziców!

Szanowni rodzice, nauczyciele…

 W związku z aktualną sytuacją jesteśmy z Wami i  chcemy wesprzeć Państwa dostosowując się do aktualnych oczekiwań i potrzeb. Przygotowaliśmy zbiór ważnych Naszym zdaniem stron internetowych, artykułów, filmików, które pomogą odnaleźć się
w aktualnej sytuacji i wpłyną na lepszą adaptacje zarówno psychiczna jak i edukacyjną podczas  pobytu w domu.

Jest to dla Nas wszystkich trudny czas, który przetrwamy i od Nas zależy jak on będzie wyglądał. Ważne, aby towarzyszył Nam spokój i rozumienie siebie nawzajem dzieckorodziców,rodzice dziecko.Jest to sprawdzian dla Nas wszystkich z radzenia sobie
z emocjami, wzajemnej empatii, więzi rodzinnej.

Do nauczycieli kieruje serdeczną prośbę, aby podeszli z rozsądkiem i adekwatnie do możliwości uczniów dostosowywali ilość zadań. Proszę, aby wspomagać się filmami edukacyjnymi, podawać źródło ewentualnej wiedzy nie zalecać tylko form ćwiczeniowych do wykonania. Rodzice czują się zagubieni brakiem wiedzy z poszczególnych przedmiotów
a dzieciom trudno się odnaleźć w aktualnej sytuacji edukacyjnej, społecznej i emocjonalnej.

Emocje lęku, frustracja  nie pomagają, a wręcz  wprowadzają jeszcze większe zagubienie
 i niepokój. Czas oczekiwania co dalej, brak przewidywalności  … jest dla dzieci, ale i dla  Nas ciosem w Nasze podstawowe potrzeby czyli bezpieczeństwo i stabilizacja. 

Należy mieć świadomość iż, potrzeby wyższego rzędu są niezmiernie ważne jednakże
w czasie sytuacji zagrożenia stanowią tło, podstawą jest poczucie bezpieczeństwa i dobrostan psychiczny. 

 Służymy Państwu wsparciem z w obecnej sytuacji w ograniczonym zakresie, natomiast możecie liczyć, iż w sytuacjach kryzysowych pomoc psychologiczna będzie udzielana
w formie konsultacji telefonicznej, drogą e – mail, oraz przez media społecznościowe.

Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór przydatnych informacji, zarówno dotyczących wsparcia emocjonalnego jaki i zdalnego nauczania. Kieruje do Państwa prośbę o ich udostępnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Jest to stan wyjątkowy życzę Państwu oraz sobie, aby w tym czasie cechy takie jak cierpliwość, empatia i rozumienie swoich potrzeb nawzajem nie opuszczały wręcz towarzyszyły w codziennym życiu jeszcze widoczniej.

Z wyrazami empatii i pełna wiary w Nas wszystkich…

Kinga Pałka

Dyrektor Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej
im. Stefana Szumana w Bochni

Wsparcie edukacyjne podczas pandemii