Przedszkolaki sprzątają świat.

„Możesz dbać o cały świat, chociaż masz niewiele lat.”

 

Wrzesień to miesiąc, w którym co roku włączamy się w ogólnopolską akcję Sprzątania Świata, która jest dla dzieci atrakcyjną, aktywną formą edukacji ekologicznej. Jest rzeczywistą lekcją ochrony środowiska, dzięki której uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety.

W dniu 18 września nasze przedszkolaki po zajęciach dydaktycznych w grupach, dzielne i pełne zapału wraz z nauczycielkami wyruszyły na wielkie porządkowanie ogrodu i terenu wokół przedszkola.

Dzieci na zajęciach dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę, chronić ją by korzystać z jej uroków. Próbowaliśmy również znaleźć odpowiedź na pytanie – „Dlaczego trzeba sprzątać świat?” W tym celu wykorzystaliśmy różne materiały edukacyjne – kolorowanki, tablice demonstracyjne, plansze z kolorowymi koszami na śmieci, bajkę edukacyjną „Dobre rady na odpady” oraz piosenkę pt. „Świat jest w naszych rękach”. Dzięki temu dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą: rozróżniania odpadów, kolorów pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady.

 Głównym celem tej akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska.

Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Oto jak spędzaliśmy ten wyjątkowy dzień w poszczególnych grupach:

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V