Przedszkolny konkurs plastyczny „BOHATER ULUBIONEJ BAJKI”

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie serdecznie zaprasza dzieci do udziału
w przedszkolnym konkursie plastycznym

„BOHATER ULUBIONEJ BAJKI”

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali.

 

Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół ulubionych bajkowych postaci
literatury dziecięcej.

Cele konkursu:

 • Promowanie aktywności czytelniczej poprzez propagowanie idei głośnego czytania dzieciom.
 • Poznawanie literatury dziecięcej.
 • Rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności.
 • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci z Przedszkola Samorządowego
  im. św. Mikołaja w Rajbrocie.
 2. Technika wykonania: Format prac: A3, A4.
 3. Konkurs trwa od 13.02.2023 r. do 17.03.2023 r.
 4. Do konkursu dopuszczone będą tylko prace indywidualne.
 5. W każdej grupie przedszkolnej można wykonać dowolną liczbę prac.
 6. Ocenie podlegać będą: ogólne wrażenie i walory artystyczne, oryginalność, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych samodzielność wykonania pracy.
 7. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
 8. Komisja konkursowa dokona oceny prac w każdej grupie przedszkolnej. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
 9. Każda praca powinna być oprawiona w passe-partout oraz opatrzona
  na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, grupa.
 10. Po wystawie konkursowej prace wracają do jej autora. Udział w konkursie jest jednoznaczny
  z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego Przedszkola przedszkolerajbrot.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy–       

 Małgorzata Piech,  Magdalena Janiczek.

Serdecznie zapraszamy do udziału:)