REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Drodzy Rodzice!

  1. W terminie od 6 do 12 lutego 2023 r. rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola są proszeni o złożenie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Dokument dostępny TUTAJ lub w korytarzu przedszkola. Brak deklaracji oznacza rezygnację
z uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

  1. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci, które obecnie do niego
    nie uczęszczają trwać będzie od 13 lutego do 7 marca 2023 r.

Rekrutacja obejmuje dzieci z roczników 2017, 2018, 2019 i 2020. Nie będą przyjmowane wnioski dzieci młodszych.

Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami TUTAJ lub do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola od 13 lutego 2023r.

Szczególowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu gminy Lipnica Murowana.
Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
w Gminie Lipnica Murowana