Sesja zdjęciowa dla Przedszkolaków

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 r. od godz. 9.00 odbędzie sięw przedszkolu sesja zdjęciowa dla przedszkolaków.

Zdjęcia wykona firma fotograficzna Foto Vizja wyłącznie na własne ryzyko – nie ma obowiązku zakupu przez Rodziców. Zdjęcia niesprzedane zostają zniszczone a dyski i karty pamięci, na których są przechowywane zostają formatowane.

Proponowaną przez firmę ofertę zdjęć oraz cennik przedstawiamy rodzicom na tablicy informacyjnej w przedszkolu