Spotkanie z fizjoterapeutą

Dnia 21 marca 2023r. przedszkolaki odbyły spotkanie z fizjoterapeutą.
Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości dzieci na temat znaczenia aktywności fizycznej oraz poprawy ich kondycji i postawy ciała.
Fizjoterapeuta zaczął od krótkiego wprowadzenia, w którym przedstawił swoją pracę . Omówił korzyści, jakie płyną z regularnego uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Następnie przeprowadził serię ćwiczeń, które miały na celu poprawić postawę i koordynację ruchową dzieci. Ćwiczenia były dostosowane do wieku i możliwości dzieci, a fizjoterapeuta zachęcał
je do aktywnego udziału.
Spotkanie było pouczające i dostarczyło dzieciom wielu cennych informacji na temat zdrowego stylu życia oraz korzyści, jakie płyną z regularnej aktywności fizycznej.
Dzieci miały okazję poćwiczyć i poprawić swoją postawę i koordynację ruchową, co na pewno wpłynie pozytywnie na ich rozwój fizyczny i umysłowy. Na zakończenie dzieci podziękowały za miłe spotkanie
i zrobiły pamiątkowe zdjęcia.😀😃

DM

Galeria 🙂