Teatrzyk pt. „Arka Noego”

Kolejny raz przybyli do nas aktorzy z TEATRU EDEN z przedstawieniem pt. „Arka Noego”. Przedszkolaki śledziły losy głównego bohatera. Noe dostał znak od Boga, żeby wybudował ogromny statek-Arkę, bo
w najbliższym czasie będzie padał deszcz i nastąpi potop. Posłuszny Bogu pomimo tego, że inni cały czas się z niego wyśmiewali, buduje Arkę.

W przedstawieniu zwraca się uwagę na to, że nie należy wyśmiewać się
z czyjejś pracy. Dzieci przypomniały sobie nazwy zwierząt egzotycznych oraz jak dbać o zwierzęta domowe. Przedszkolaki chętnie brały udział
w spektaklu.

Zapraszamy do galerii.