Wiosenny ogródek

Krasnoludki wraz z Hałabałą założyły hodowlę warzyw i kwiatów. Dzieci bardzo chętnie włączyły się w prace ogrodnicze. Pierwszą czynnością jaką musiały wykonać to napełnienie doniczek ziemią. Przedszkolaki dowiedziały się również co jest potrzebne do wzrostu roślin, nauczyły się sadzić cebulki kwiatów oraz siać nasiona różnych warzyw.
Teraz będziemy obserwować efekty naszej pracy.
MP