Wyniki rekrutacji

 

Do przedszkola zostały przyjęte dzieci, których rodzice zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego na podstawie złożonych deklaracji. 

 

Na rok szkolny 2015/2016 zakwalifikowano dzieci, których rodzice        w terminie od 11 marca do 31 marca złożyli wniosek o przyjęcie do przedszkola (rocznik urodzenia 2010, 2011, 2012).

 

Listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2015/2016 znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola. 

 

W terminie od 14 kwietnia do 21 kwietnia 2015r. do godziny 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola powinni osobiście potwierdzić podpisem wolę uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016. 

 

Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne               z rezygnacją.

 

Dyrektor PS w Rajbrocie

Jolanta Koszmider