Zapraszamy do udziału w konkursie.

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie serdecznie zaprasza do udziału
w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„JESTEM DOBRY DLA INNYCH”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali.

Cele konkursu:

 • Kształtowanie wśród przedszkolaków wrażliwości na krzywdę i problemy drugiego człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych.
 • Zachęcanie do niesienia pomocy innym.
 • Rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi.
 • Wzrost wiedzy nt. dbania o rozwój pozytywnych zachowań w relacjach rówieśniczych.
 • Promowanie postaw prospołecznych w kontekście stereotypów kulturowych i obyczajowych.

 

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.
 2. Technika wykonania: dowolna. Format prac: A3, A4.
 3. Konkurs trwa od 01.03.2021 r. do 16.04.2021 r.
 4. Do konkursu dopuszczone będą tylko prace indywidualne.
 5. Z każdej grupy wiekowej można przesłać maksymalnie 3 prace.
 6. Ocenie podlegać będą: trafność doboru tematu pracy, oryginalność, walory artystyczne, samodzielność wykonania pracy.
 7. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
 8. Komisja konkursowa dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych: 3- latki; 4 –latki;
  5- latki; 6- latki.

  Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
 9. Każda praca powinna być oprawiona w passe-partout oraz opatrzona na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i dokładny adres placówki, telefon, email, imię i nazwisko nauczyciela.
  Prace należy przesłać na adres:

Przedszkole Samorządowe
im. św. Mikołaja w Rajbrocie
32-725 Rajbrot 110
woj. małopolskie

 1. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny
  z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Naszego Przedszkola: przedszkolerajbrot.pl

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy – Małgorzata Piech, Magdalena Janiczek;

adres mailowy: przedszkolerajbrot@wp.pl; tel. 14 6138070