Ekokulturalne przedszkole
W roku szkolnym 2021/2022 gr. III bierze udział w projekcie edukacyjnym

„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”.

Celem projektu jest poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego, rozbudzanie współodpowiedzialności za ochronę środowiska, rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, zapoznanie
z ideą życia bez odpadów – zero waste, kształtowanie postawy społecznej świadomego
i odpowiedzialnego konsumenta, nawiązywanie współpracy ze środowiskiem naturalnym.
Raz w miesiącu przedszkolaki będą miały do wykonania ważne zadania.
KP

W miesiącu wrześniu przedszkolaki z gr. III przyniosły do przedszkola zielone roślinki.
Każdej z nich nadały imię. Wśród dziewczynek na pierwszym miejscu były Elsa oraz Anna.
Wśród chłopców faworytem był Trasformer. Dzieci na zajęciach dowiedziały się dlaczego warto sadzić rośliny oraz co możemy dzięki nim zyskać, by nie tylko cieszyć się ich widokiem,
ale i również pomagać zdrowiu.
W miesiącu październiku na dzieci czekało kolejne eko – zadanie. Wspólnie stworzyliśmy kącik makulatury. Dzieci przyniosły różne gazety, które w nim umieściliśmy. Dzięki temu zadaniu przedszkolaki dowiedziały się jak powstaje papier i dlaczego należy go oszczędzać, a także,
że można go ponownie wykorzystać w bardzo ciekawy sposób.