Tak w domowym zaciszu bawi się i uczy grupa IV    🙂

 

Poniedziałek 29.03

 1. Święta tuż, tuż… Prezentacja Power Point.
 2. Tradycje Wielkanocne – przypomnienie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
  na podstawie filmu edukacyjnego oraz ilustracji.
 3. „Baranek Wielkanocny” – praca plastyczna wykonana dowolną techniką. Rozwijanie zdolności artystycznych.
 4. Zapoznanie z nową literką „W, w” wielką i małą, drukowaną i pisaną. Szukanie wyrazów rozpoczynających się głoską „W”. Uzupełnienie zeszytu z nowo poznaną literką.
 5. Ćwiczenia w czytaniu oraz karty pracy cz. 4 str. 46-47.

Wtorek 30.03

 1. Prezentacja Google.
 2. Słuchanie piosenki pt. „Literka W” (płyta CD „Piosenkowe literki”). „Literka W”. Umuzykalnianie dzieci. Utrwalenie nowo poznanej litery „W”.
 3. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „woda”. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy
  i syntezy słuchowej wyrazu.
 4. Eksperyment „Gumowe jajko”- Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych.
 5. Ruch to zdrowie – Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.
 6.  Zabawy matematyczne – Dodawanie w zakresie 10.
 7.  „Zajączek Wielkanocny” – rozwijanie inwencji twórczej.
 8.  Zadania z Kodowania. rozwijanie spostrzegawczości; tworzenie zbiorów według określonych kategorii; odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;

Środa 31.03

 1. Prezentacja – Teatrzyk Kamishibai pt. „Idzie wiosna, Wielkanoc tuż, tuż…”. Rozmowa kierowana
  w oparciu o opowiadanie. Rozwijanie mowy poprzez słuchanie opowiadania i zachęcanie
  do swobodnych wypowiedzi.
 2. Zabawa Ruletka – zakręć kołem i powiedz, ile sylab i głosek jest w danym wyrazie.
 3. Koszyczek wielkanocny – wycinanka. Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wycinanie.
 4. Karty pracy „Trefliki w przedszkolu”.
 5. Piosenka pt. „Święta Wielkanocne”. Umuzykalnianie dzieci. Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez naukę piosenek.
 6. 6.Masażyk relaksacyjny „Jajeczko” (Marta Jelonek).

Czwartek 01.04

 1. Prezentacja – Prima Aprilis – świętujemy 1 kwietnia.
 2. Wysłuchanie opowiadania A. Galicy pt. „Bajeczka wielkanocna”. Rozmowy na temat opowiadania. Wdrażanie do wysłuchania opowiadania, poznanie tradycji wielkanocnych.
 3. Rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Poszerzenie wiadomości o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.
 4. Zadanie do wykonania w kartach pracy.
 5. Czytamy sylaby. Rozwijanie umiejętności czytania.
 6. Spektakl teatralny „Święta Wielkanocne” Budzenie szacunku dla tradycji, rozwijanie twórczej aktywności dziecka.

Piątek 02.04

 1. Patrycja Lipińska dla dzieci – „Jajko, kura, Alleluja”. Koncert Wielkanocny.
 2. Patrycja Lipińska dla Dzieci i Szalone Małolaty – „Wielkanocny Stół”. Piosenka wielkanocna
  dla dzieci.
 3. Składanie życzeń świątecznych.

Wtorek 06.04

 1. Prezentacja Google Mój Dom
 2. Ciocia Tunia – Zabawy z figurami. Przypomnienie i utrwalenie figur geometrycznych.
 3. Domy, w których mieszkamy. Karty pracy Trefliki w przedszkolu.
 4. Learningapps – Dopasuj budynki według podanych cech: rodzaj budynku, kolor.
 5. Słuchanie wiersza „Mój dom” Doroty Kossakowskiej. Nauka wiersza na pamięć.
 6. Zabawa ruchowa przy piosence pt. „Mały domek mam”.
 7. Utrwalenie litery „Dd” w oparciu o wyraz „dom”.
 8. Zabawy konstrukcyjne – Rozwijanie sprawności umysłowej, manualnej oraz kreatywności dziecka.

Środa 07.04

 1. Prezentacja Google „Mamy różne domy”.
 2. Wysłuchanie opowiadania pt. „Dziwny dom” – rozmowy na podstawie opowiadania
  „Moje emocje”.
 3. Zabawa ruletka „Co czuję…”?
 4. Karty pracy „Trefliki w przedszkolu”.
 5. Dom rodziny Treflików – kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 6. Zabawa – „Wyrazowa układanka” – kształtowanie słuchu fonematycznego.
 7. Zabawa taneczna przy piosence „Budujemy Dom”.
 8. Zwierzęta i ich domy – ćwiczenia spostrzegania wzrokowego.

Czwartek 08.04

 1. Prezentacja Google – „Zabawy matematyczne”.
 2. Słuchanie opowiadania pt. „Wędrówka obłoków”. Rozmowa na temat opowiadania.
 3. Karty pracy „Trefliki w przedszkolu”, posługiwanie się określeniami: wysoko – nisko, wyżej – niżej.
 4. Aktywny przedszkolak – zestaw ćwiczeń. Rozwijanie sprawności ruchowej.
 5. „Gdzie jest pies i miś”? – kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 6. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – Gdzie jest prawo a gdzie lewo? Orientacja na kartce papieru.
 7. Zabawa matematyczna „Większe, mniejsze, równe”. Stosowanie znaków w praktyce: mniejszy<, większy>, równa się =.

Piątek 09.04

 1. Prezentacja Google – „Od ziarenka do bochenka”.
 2. Wysłuchanie opowiadania Jak powstaje chleb. Poznanie etapów powstawania chleba.
 3. Obejrzenie animacji i wysłuchanie piosenki o młynarzu. Poznanie pracy młynarza.
 4. „Jak to od początku było” – poznanie pracy rolnika.
 5. Co robi piekarz? – zapoznanie z pracą piekarza. poznanie podstawowych gatunków zbóż
  i pieczywa.
 6. Praca plastyczna – jak powstaje chleb. Rozwijanie kreatywności dzieci.
 7. Zabawy z literami. Utrwalenie poznanych liter.

Poniedziałek 12.04

 1. Wprowadzenie litery „Pp” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „Polska”.
  Zapoznanie z literą wielką i małą, drukowaną i pisaną.
 2. Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, osób, roślin, w których występuje
  głoska „P”. Wspólna analiza rysunku.
 3. Wyeksponowanie słowa – wyrazu Polska oraz ilustracji przedstawiającej Polskę.
 4. Analiza i synteza słuchowa słowa – wyrazu podstawowego „Polska”. Wypowiadanie całego słowa – wyrazu. Wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab.
  Podział słowa na głoski połączone z liczeniem głosek. Określanie położenia
  głoski „P” w słowie- wyrazie „Polska”. Wyszukiwanie głoski „P” w pokazanych obrazkach.
 5. Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej.
 6. Ćwiczenia w czytaniu – praca z książką „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”.
 7. Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej pisanej. Pokaz pisania litery, analiza kształtu litery, ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na podłodze na tacy z kaszą.
 8. Nauka Alfabetu- UBU Poznaje literkę P- Bajka.
 9. Mądre Literki – Nauka pisania polskich liter.

Wtorek 13.04

 1. Prezentacja Google.
 2. Słuchanie piosenki pt. „Literka P” (płyta CD „Piosenkowe literki”). „Literka P”.
  Utrwalenie nowo poznanej litery „P”.
 3. Podział nazw obrazków na sylaby i głoski. Analiza i synteza słuchowa wyrazów.
  Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazu.
 4. Zabawy z sylabami. Doskonalenie spostrzegania wzrokowego.
 5. Miasto i wieś – Gdzie ja mieszkam? Rozmowy n/t Czym się różni wieś od miasta.
 6. Najpiękniejsze miejsce świata wysłuchanie piosenki. Umuzykalnianie dzieci.
 7. Prezentacja mapy – Odszukiwanie miejscowości Rajbrot.
 8. Praca z wycinanką DOM – kształtowanie umiejętności sprawnego wycinania.

Środa 14.04

 1. Prezentacja Google.
 2. Piosenka na powitanie.
 3. Jakie figury rysuję?” – słuchanie wiersza o figurach – utrwalenie figur geometrycznych.
 4. Podział nazw figur geometrycznych na sylaby i głoski. Analiza i synteza słuchowa wyrazów. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazu.
 5. Karty pracy „Trefliki w przedszkolu”. Kodowanie – zabawy z literami i cyframi.
 6. Zabawy przy piosence Figury geometryczne.
 7. Wysłuchanie opowiadania Danuty Wawiłow i Natalii Usenko pt. “Trójkątna Karolina”.
 8. Praca plastyczna z zastosowaniem figury geometrycznej – trójkąta, według własnego pomysłu. Rozwijanie kreatywności dziecka.

Czwartek 15.04

 1. Prezentacja Google– „Moja Miejscowość”. Powitanie.
 2. Wysłuchanie piosenki pt. ‘Mój dom”. Umuzykalnianie dzieci.
 3. Wiersz pt. „Droga do przedszkola” Bożena Forma. Wdrażanie do uważnego słuchania utworu.
 4. Moja miejscowość- prezentacja najważniejszych miejsc w miejscowości
  zamieszkiwanej przez dzieci. Budzenie przywiązania do swojej miejscowości.
 5. Herby województw Karty pracy „Trefliki w przedszkolu”.
 6. Herb Gminy Lipnica Murowana – legenda o Królu Władysławie Łokietku.
  Rysowanie herbu swojej miejscowości.
 7. Moja miejscowość – praca plastyczna. Rozwijanie kreatywności dzieci.

Piątek 16.04

 1. Teatrzyk Kamishibai pt. „Brzydkie kaczątko ” . Obejrzenie bajki. on-line.
  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci poprzez prezentację
  teatru Kamishibai. Prezentowanie wartościowych treści czytelniczych.
  Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania prezentowanych utworów.
 2. Praca plastyczna- malowanie fragmentu bajki. Wyzwalanie u dzieci ekspresji
  twórczej inspirowanej tematyką bajek i baśni.
 3. Piosenka pt. „Alfabet” Śpiewające Brzdące – Utrwalenie poznanych liter.
 4. Wiersz „Dni tygodnia”- Utrwalenie dni tygodnia.
 5. Zagadki n/t Jaka to pora roku. Utrwalenie wiadomości na dany temat.