Oto Hałabała, zna go Polska cała

 

Grupa I Krasnoludki z naszego przedszkola przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

„Oto Hałabała, zna go Polska cała”.

 Projekt edukacyjny  „Oto Hałabała, zna go Polska cała” powstał z dwóch ważnych powodów.
Po pierwsze chciałyśmy dzieci wprowadzić w świat przyrody, rozbudzić ich ciekawość przyrodniczą. Postać Hałabały doskonale się do tego nadaje, gdyż mieszka on w lesie i wszystkie przygody dzieją się w tym otoczeniu. Przygody te dzieją się w ciągu całego roku. Jest więc wiosna, lato, jesień zima. Krasnal może towarzyszyć dzieciom przez cały rok przedszkolny.

Drugim ważnym celem powstania programu było zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą,
tą dawną, książeczką wypożyczoną w bibliotece. Książeczka napisana jest rymującym się tekstem co też sprawia, że dzieci słuchają jej z zaciekawieniem.

Program stworzy więc możliwość osłuchania dzieci z tekstem zawierającym słownictwo,
które obecnie jest rzadko używane, więc wzbogacą swój słownik.

Chcemy dzieciom przybliżyć również postać Lucyny Krzemienieckiej, znakomitej pisarki dla dzieci, która wydaje się w dzisiejszym świecie trochę zapomniana. Poznać też inne jej utwory, dowiedzieć się o historii najstarszego czasopisma dla dzieci, jakim jest „Świerszczyk”, a z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Niech Krasnal stanie się przyjacielem dzieci!!!

A to nasze pierwsze zajęcia, na których zapoznaliśmy się z krasnalem Hałabałą 🙂

  REGULAMIN

   OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

              „Oto Hałabała, zna go Polska cała”

Głównym założeniem projektu „Oto Hałabała, zna Go Polska cała” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

CELE:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele operacyjne:

– dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać, scharakteryzować

– dowiaduje się o najstarszym w Europie czasopiśmie dla dzieci „Świerszczyk”

– potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć

– bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie

–  wypowiada się pełnymi zdaniami

– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia

– dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

– nazywa pory roku, potrafi opisać charakterystyczne cechy

– potrafi dostrzec piękno przyrody.

Autorkami projektu, pomysłodawcami  i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agata Chmura, Anna Wdówka i Natalia Kopeć – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina”
w Alwerni.

REGULAMIN PROJEKTU:

 1. Projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 2. Członkostwo w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.

Osoby chcące realizować projekt , zamieszczają relację na grupie „ Oto Hałabała, zna go Polska cała”, jeśli posiadają wymagane zgody. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa, będzie wysłanie sprawozdania z realizacji, na zakończenie projektu, na mail  projektkrasnal@gmail.com

 1. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 3. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania
  ( jedno do wyboru lub dwa zadania na każdy miesiąc ) . Realizacja zadań może być prezentowana w grupie prywatnej „ Oto Hałabała, zna go Polska cała” – Projekt Edukacyjny” na portalu społecznościowym  Facebook, po akceptacji posta przez administratorów.
 4. Sposób realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela oraz pomysłowości dzieci.
 5. Przed publikacją relacji z podejmowanych działań uczestnicy zobowiązani są do uzyskania zgody na publikację wizerunku dzieci.
 6. W tym projekcie ważna jest maskotka Hałabały, która będzie dzieciom towarzyszyć przez cały rok.
 7. Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa, pod warunkiem zrealizowania co najmniej 10 z wybranych zadań i przesłania do 30 czerwca 2022 sprawozdania
  (wg. szablonu)
  z realizacji projektu. Przesłanie sprawozdania jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na jego publikację, wraz ze zdjęciami.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „Oto Hałabała, zna go Polska cała”, objęli:

Minister Edukacji i Nauki.
Rzecznik Praw Dziecka.
Czasopismo „ Świerszczyk”
Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola”
Centrum Bajki w Pacanowie.


„Oto Hałabała, zna go Polska cała” – pierwsze zadanie październikowe.

Kilka dni temu Hałabała towarzyszył nam w kolejnych zajęciach z projektu – „Oto Hałabała,
zna go Polska cała”. Dzieci z grupy I Krasnoludki z zainteresowaniem  wysłuchały opowiadania
L. Krzemienieckiej pt. „O gościach, co nie przyszli na ucztę” oraz brały udział w jesiennych zabawach. Pięknie odpowiadały na pytania dotyczące treści bajeczki. Potrafiły też w prawidłowej kolejności ułożyć historyjkę obrazkową do wysłuchanego tekstu oraz utrwaliły nazwy ptaków, które odlatują do ciepłych krajów i tych, które zostają w kraju na zimę. Tańczyły przy jesiennej piosence „Kolorowe listki” a także wystukiwały rytm do klekotu bocianów. Zwieńczeniem zajęć był długi spacer z Krasnalem Hałabałą w poszukiwaniu Pni Jesieni.

 M.P.

Galeria 🙂

Drugie zadanie październikowe.

Podczas kolejnych zajęć związanych z naszym projektem wspólnie z Krasnalem Hałabałą poznaliśmy najstarsze czasopismo dla dzieci w Europie – „Świerszczyk”. Obejrzeliśmy wspólnie różne jego wydania, porównaliśmy okładki. Zaprzyjaźniliśmy się także z sympatycznym świerszczem Bajetanem. Na koniec wykonaliśmy okładkę naszego magazynu. Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia 🙂

„Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał” – pierwsze zadanie listopadowe

Realizując pierwsze listopadowe zadanie wysłuchaliśmy kolejnej przygody naszego Hałabały – „Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał”. Tym samym poznaliśmy znaczenie przysłowia „wybierać się jak sójka za morze”. Poznaliśmy ptaka – sójkę oraz wykonaliśmy pracę plastyczną.

 

„Krasnoludki” meldują wykonanie 2 zadania listopadowego.
Na zajęciach dowiedziały się „Jak wiewiórka i jeż, zwierzęta, które lubimy, przygotowują się
do zimy”, a przy tym świetnie się bawiły🐿🦔🐿🦔🐿🦔

 

Krasnoludki wykonały grudniowe zadanie z realizowanego projektu „Oto Hałabała, zna go Polska cała”. Dzieci wysłuchały opowiadania „O tym, jak krasnal na wesele do Baby Saby poszedł
i o bukiecie szczęścia”.

Wspólnie z Rodzicami opowiedziały nam co to znaczy szczęście 😍
Składam serdeczne podziękowania dla Wszystkich Rodziców za pomoc w realizacji tego zadania
i życzę dużo szczęścia 😍

 

Kolejne „Hałabałowe” zadanie za nami. Tym razem poznaliśmy sympatycznego ptaszka jemiołuszkę. Obejrzeliśmy także gałęzie jemioły. Dowiedzieliśmy się, że jest pasożytem, rośnie na drzewach
i jest wielkim przysmakiem ptaków. Wykonaliśmy prace plastyczną.  Jak wiadomo jemioła jest symbolem szczęścia, nie może jej więc zabraknąć na święta w naszym domu, dlatego wykonaliśmy świąteczne bukieciki szczęścia 🙂

https://youtube.com/watch?v=S9Jgqm2QwiE&feature=share

 

„Jedne zwierzęta w nocy spać lubią, inne zwierzęta wtedy polują” – pierwsze zadanie styczniowe.

To kolejne zadanie z projektu, które zostało zrealizowane w gr. I „Krasnoludki”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowiadania L. Krzemienieckiej „Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybierali”.
Poznały zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia i dowiedziały się wielu ciekawostek na ich temat. A zwieńczeniem zajęć było wielkie malowanie postaci Hałabały i borsuka. To była super zabawa.🤗
M.P.

„Jak się krasnal z jeżami w cenzurowane bawił” – drugie zadanie styczniowe.

Na początku kolejnego zadania projektowego wysłuchaliśmy opowiadania L. Krzemienieckiej „Jak sie krasnal z jeżami w cenzurowane bawił”. Następnie z ochotą policzyliśmy ile dzieci miała pani Jeżowa 🙂 Wreszcie przyszedł czas na zabawę w cenzurowane. Wspólnie z naszym Hałabałą bawiliśmy się wyśmienicie opisując naszych kolegów i koleżanki. Na zakończenie każdy Krasnoludek wykonał swój własny autoportret. Pomocą w tym zadaniu było magiczne lustereczko. Było wesoło, kolorowo i pracowicie 🙂

MJ

Ach co to był za bal…

Barwne stroje, muzyka, tańce i uśmiechy na twarzach sprawiły, że wszyscy bawili się świetnie
na balu karnawałowym z Przyjaciółmi Hałabały sami zobaczcie ❤️

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie tak pięknych strojów 🥰

W dzisiejszym dniu Krasnoludki w ramach realizacji projektu ” Oto Hałabała, zna go Polska cała”
wysłuchały opowiadania L. Krzemienieckiej pt. „O śniadanku w szpaczej budce”, obejrzały film edukacyjny o budkach lęgowych oraz wykonały piękne prace plastyczne, przedstawiające szpaki.

Zwieńczeniem zajęć było wieszanie szpaczej budki na placu przedszkolnym, którą wykonał dla nas Dziadzio Zuzi, za co pięknie dziękujemy❣️ Oczywiście nie mogło zabraknąć spaceru z Hałabałą
w ten słoneczny, piękny dzień 🥰

M. P.

Dotarły do nas także piękne budki Ritki i Ani. Serdecznie dziękujemy za domki dla szpaczków 🙂

Galeria

„Ej wiosenko nie bądź taka, przybądź do mnie nieboraka”. Krasnoludki wraz z Hałabałą przywoływały Wiosnę wierszami, tańcem i piosenkami. Nie zabrakło też spacerów w poszukiwaniu oznak wiosny, zabawy w ogrodników i prac plastycznych.
To była wspaniała zabawa. I udało się, przyszła do nas Wiosna 🌷🌞🌷
MP

Zakodowany świat krasnala Hałabały. Kolejne zadanie za nami. Tym razem wspólnie z Hałabałą bawiliśmy się w kodowanie. Nie zabrakło wiosennych akcentów. Na matach układaliśmy kwiaty oraz dopasowywaliśmy obrazki. Szukaliśmy także drogi do domku Hałabały. Ciekawą zabawą były rytmy. Największą atrakcją okazały się jednak kolorowe kubeczki, z których układaliśmy wieże według wzoru. Na zakończenie ogłosiliśmy konkurs na najwyższą wieżę. Efekty zobaczcie sami 🙂

MJ

,,Krasnoludki” wykonały kwietniowe zadanie. Obejrzały teatrzyk Kamishibai ,,O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie”. Odpowiadały na pytania dotyczące treści bajeczki, ułożyły historyjkę obrazkową do opowiadania, wspólnie z Hałabałą pomagały wiewiórce odnaleźć spiżarnię, pięknie pokolorowały ilustracje do opowiadania.
To była wspaniała zabawa 😍
MP

„Patrzy słońce nad polaną w złocistej opończy.
Sypie promieni całe wiązki na młodziuchne liście i gałązki”.

Drugie kwietniowe zadanie wykonane. Tym razem wspólnie z Rodzicami naszych Krasnoludków stworzyliśmy wspaniały „album” wiosennych fotografii. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
w kolejne Hałabałowe zadanie😊.
Oto efekt końcowy Waszej pracy. Życzymy miłego oglądania 🌳☀️🌿

MJ

„Ogródek przyjemny taki,
a wokoło rosną maki”.

Pierwsze majowe zadanie wykonane. Poznaliśmy maki, chabry i stokrotki. Wykonaliśmy także pracę plastyczną.

 

W czwartek 02.06.2022 r w Naszym Przedszkolu miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Rodzice przygotowali dla wszystkich dzieci z przedszkola niespodziankę w postaci przedstawienia

pt. „O Wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie” na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej. Jednocześnie było to zakończenie projektu realizowanego przez grupę I „Krasnoludki”
pt. „Oto Hałabała, zna go Polska cała.” W spektaklu zagrało czternastu rodziców dzieci z grupy „Krasnoludków”. Przedszkolaki, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola z ogromną uwagą
i ciekawością oglądali widowisko. Dla rodziców możliwość spotkania się ze swoimi pociechami
w takich okolicznościach daje poczucie zadowolenia, spełnienia, wzruszenia. Zaskoczenie dzieci
na zakończenie przedstawienia było ogromne, gdy wśród postaci rozpoznali mamę i tatę. Przedstawienie było dla wszystkich miłą niespodzianką. Zwieńczeniem spotkania było wspólne śpiewanie piosenki
„My jesteśmy Krasnoludki” oraz projektową piosenkę pt. „Hałabała”.
Nagrodą dla wspaniałych aktorów były gromkie brawa oraz szeroki uśmiech na twarzy wszystkich widzów. Na koniec przedstawienia Rodzice przygotowali dla dzieci „słodką niespodziankę”.

Wszystkim rodzicom biorącym udział w przedstawieniu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wysiłek włożony w przygotowanie tego nadzwyczajnego i pełnego radości przedstawienia 🙂 🙂 🙂 . 

MP

Obsada składała się z aktorów – rodziców i nauczycieli w składzie:

 1. Hałabała Pani Agnieszka Kita
 2. Wiewióreczka córeczka 1 Pani Aneta Mulka
 3. Wiewióreczka córeczka 2 Pani Katarzyna Mocię
 4. Wiewiórki synek Pan Łukasz Wnukowski
 5. Wiewiórka mama Pani Aneta Radzięta
 6. Baba Saba Pani Arleta Przybyłko
 7. Wiosna Pani Renata Radzięta-Ciągło
 8. Narrator1 Pani Magdalena Janiczek
 9. Narrator 2 Pani Anna Osuch
 10. Narrator 3 Pani Agnieszka Paciorek
 11. Narrator 4 Pani Jędrzejek Agnieszka
 12. Narrator 5 Pani Renata Gunia
 13. Narrator 6 Pani Marta Kępa
 14. Narrator 7 Pani Magdalena Kuźma
 15. Narrator 8 Pani Jolanta Olchawa
 16. Wróżka Pani Małgorzata Piech

Galeria

https://youtu.be/O5PFjTE5jEU

I tak Hałabałowa przygoda dobiegła końca… Dziesięć miesięcy minęło nie wiadomo kiedy. Podczas zajęć w ciągu roku szkolnego poznawaliśmy kolejne przygody naszego sympatycznego Krasnalka. Wspólnie zrealizowaliśmy wszystkie projektowe zadania. Hałabała towarzyszył nam cały czas, uczył i bawił nas: podczas zabaw, spacerów i wycieczek. Obserwował jak rośniemy i zdobywamy kolejne umiejętności. Świętował razem z nami urodzinki. Przygód przeżyliśmy z nim wiele i został naszym przyjacielem ❤️. „To jest właśnie Hałabała, zna go przecież Polska cała”❣️ Dzisiaj zrealizowaliśmy ostatnie zadanie. Uważnie wysłuchaliśmy opowiadania „O słowiku, o gniewie i o kalinowym krzewie”. Na zakończenie zatańczyliśmy do piosenki „Tam koło młyna”. Składamy serdeczne podziękowania organizatorom za możliwość uczestnictwa w tak wartościowym projekcie. Rodzicom naszych Krasnoludków dziękujemy za zaangażowanie i wszelką pomoc. Przedstawienie z Waszym udziałem stało się przedszkolnym hitem😊 Hałabale życzymy zasłużonego odpoczynku. Do miłego zobaczenia😊😊😊
Małgorzata Piech
Magdalena Janiczek