19.10.2023r.

MODUŁ II – PAJĄCZEK W LESIE

19 października Misie świetnie bawiły się realizując II moduł projektu PALUSZKOWE MALUCHY – „PAJĄCZEK W LESIE”. Przedszkolaki uważnie i z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania pt.
„W lesie”- poznały leśne zwierzątka i ich odgłosy.
Dzieci dowiedziały się również, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Wspólnie przypomnieliśmy sobie zasady zachowania się w lesie oraz w jaki sposób pomagać zwierzętom. Na koniec zatańczyliśmy „Taniec Kazika” oraz nie zabrakło nam czasu aby wykonać zespołową pracę plastyczną pt. „Jeżyk” z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Dzień upłynął nam radośnie na wspólnej zabawie i tańcach z Pajączkiem Kazikiem.

AR

Galeria 🙂

 

29.09.2023r.

Rozpoczęcie projektu

MODUŁ I – PAJĄCZEK IDZIE DO PRZEDSZKOLA

28 września grupa I – MISIE rozpoczęła OGÓLNOPOLSKI PROJEKT ROZWIJAJĄCY „PALUSZKOWE MALUCHY”, a tym samym zrealizowaliśmy pierwszy moduł projektu: „Pajączek idzie do przedszkola”. Dzieci poznały „Pajączka Kazika”, wysłuchały krótkiego opowiadania oraz zapoznały się z zabawą paluszkową pt. „Nasza rączka zmienia się w pajączka” oraz z wielką radością kolorowały głównego bohatera projektu. Zabawa z przedszkolnym przyjacielem wyzwala radość i budzi wiele wspaniałych emocji i wrażeń. Z niecierpliwością czekamy na kolejne październikowe wyzwania.

AR

Galeria 🙂

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ROZWIJAJĄCEGO PALUSZKOWE MALUCHY ROK SZKOLNY 2023/2024

Paluszkowe Maluchy to projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci w wieku do lat 3, opierający się na Zabawach Paluszkowych, masażykach i aktywności manualno- plastycznej dzieci. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka małego w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy. Zabawy Paluszkowe posiadają bardzo dużą wartość dla rozwoju każdego dziecka, dostarczając doznań dotykowych – wpływają na poznanie przez dziecko własnego ciała, własnej odrębności. W istotny sposób pomagają dziecku nawiązać pozytywne relacje z drugą osobą. Zabawy te należą do grupy metod opartych na kontakcie z ciałem i na dotyku, a ich zaletą jest naturalność i prostota, bowiem nie wymagają wykorzystywania żadnych specjalnych pomocy, zabawek, specjalnych pomieszczeń – wystarczy wyobraźnia oraz znajomość prostych dziecięcych wierszyków. Zabawy Paluszkowe dostarczają delikatnych bodźców dotykowych, których siłę i intensywność, w zależności od tolerancji dziecka na dotyk, możemy stopniowo zmniejszać lub zwiększać. Zabawa nie traci swojego sensu przy wycofaniu z zabawy dotyku. Jeżeli dziecko nie pozwala wykonać zabawy na swojej dłoni czy nodze – można ją wykonać na własnej, a dziecko w takiej sytuacji może się tylko przyglądać. Warto więc stosować te zabawy w przypadku dzieci nadwrażliwych na bodźce dotykowe i słuchowe, mając na uwadze stopień nadwrażliwości i indywidualne potrzeby dziecka.

Cele główne zastosowania Zabaw Paluszkowych w rozwoju mowy i motoryki małej dziecka:

 • Zabawy Paluszkowe kształtują sprawność manualną i ruchową, i przygotowują dziecko do samodzielnego wykonywania codziennych czynności, takich jak rozbieranie/ubieranie się, manipulowanie różnymi przedmiotami, rysowanie a w dalszej przyszłości pisanie.

 • Jest to forma zabawy, która uczy dziecko, czym jest dialog. Pokazuje, na czym polega jego naprzemienność, co wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych.

 • ZP wzbogacają słownictwo malca, co korzystnie wpływa na rozwój jego mowy. Dziecku łatwiej jest zapamiętać nowe słowa poprzez ich częste powtarzanie w zabawie.

 • Jest to jedna z wielu metod budowania pozytywnej, ciepłej i bliskiej relacji między dorosłym a dzieckiem, tak samo jak wspólne czytanie czy śpiewanie kołysanek do snu.

 • Uczą dziecko koncentrowania się na danej czynności.

 • Pomagają maluchowi zrelaksować się ale także zaktywizować się.

Zabawy Paluszkowe dla 3-latków oraz starszych dzieci to także dobry sposób na zabawę i integrację grupy, np. w przedszkolu. Starszaki mogą samodzielnie inicjować paluszkowe zabawy, włączać w nie młodsze dzieci. Dzieci poznają się poprzez zabawę, mają szansę na nawiązanie nowych relacji. Poza tym zabawy paluszkowe przygotowują do takich czynności jak: lepienie, wycinanie, malowanie czy kolorowanie.

Idea wiodąca projektu

Osoba pracująca z małymi dziećmi powinna być animatorem i współorganizatorem procesu kształcenia i rozwoju dziecka. Powinna uczyć dziecko odkrywania i zaspokajania jego potrzeb poznawczych, pomagać mu w systematyzowaniu wiedzy zdobywanej samodzielnie i dokonywaniu poznawczej syntezy, ponieważ dziecko spontaniczne i aktywne ma badać i odkrywać rzeczywistość, doświadczać i przeżywać, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza. Dorosły dzięki znajomości niewerbalnych sposobów komunikowania się z dziećmi stymuluje je do rozwoju procesów poznawczych poprzez dobry dotyk – mogą mu w tym pomóc Zabawy Paluszkowe poznane w czasie udziału w proponowanym projekcie. Stosowane w pracy z dziećmi różnorodne rodzaje zabaw i zajęć, w tym szczególnie Zabawy Paluszkowe, mają ogromne znaczenie dla wspierania rozwoju dzieci we wszystkich sferach rozwojowych i obszarach działania, na każdym etapie życia dziecka. Zastosowanie w Zabawach Paluszkowych i sensorycznych prostych materiałów i pomocy pozwala na większą celowość czynności, rozwijanie małej motoryki, planowanie czynności ruchowych i utrwalanie dominacji stron ciała. Dziecko nabywa nowych umiejętności poprzez odczuwanie, ruch, działanie, naśladowanie, omijanie, obracanie, odwracanie i tworzący się przestrzenny układ odniesienia.

Warunki udziału w projekcie i korzystania z jego zasobów:

 1. Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi do lat trzech w żłobkach, klubach dziecięcych, w grupach żłobkowych funkcjonujących przy przedszkolach, w ramach pracy dziennego opiekuna dziecka, w każdej innej formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi i stanowi element doskonalenia zawodowego opiekunów dzieci.

 2. Udział w Projekcie może wziąć każda osoba zainteresowana pracą z małymi dziećmi.

 3. Udział w Projekcie i korzystanie z jego zasobów jest bezpłatne pod warunkiem dzielenia się z innymi uczestnikami zrealizowanymi zajęciami i wykorzystywanymi treściami, w formie zdjęć i nagrań, w docelowej zamkniętej grupie Paluszkowe Maluchy z miesięczną częstotliwością.

 4. Zasoby szkoleniowe Projektu prezentowane są w Internecie. Link do zasobów otrzymują osoby, które zapiszą się do udziału w projekcie edukacyjnym doskonalącym umiejętności zawodowe osób pracujących z małymi dziećmi.

 5. Zasoby te można dowolnie modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb dzieci podopiecznych oraz grup opiekuńczych, w których pracują osoby uczestniczące w Projekcie.

 6. Każdy aktywny uczestnik projektu na zakończenie po przesłaniu sprawozdania (wzór ujednolicony) otrzymuje imienne zaświadczenie o wzięciu udziału w nim. Może otrzymać również zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia doskonalącego umiejętności zawodowe. Zaświadczenie jest odpłatne.

Moduły projektu

MODUŁ 1: Pajączek idzie do żłobka/przedszkola

MODUŁ 2: Pajączek w lesie

MODUŁ 3: Pajączek szykuje się do zimy

MODUŁ 4: Pajączek lubi święta

MODUŁ 5: Pajączek lubi zimowe sporty

MODUŁ 6: Pajączek i zimowe zwierzątka

MODUŁ 7: Pajączek szuka Wiosny

MODUŁ 8: Pajączek na łące

MODUŁ 9: Pożegnanie pajączka