Szanowni Rodzice.

W czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka dla przedszkolaków odbywać się będzie na odległość.

Nauczyciele poszczególnych grup będą realizowali, zgodnie ze scenariuszami zajęć i miesięcznymi planami pracy, treści programowe zamieszczając je na stronie internetowej przedszkola lub poprzez założoną w każdej grupie wiekowej aplikację Messenger. Rodzice po konsultacji z wychowawcami określą jaka forma jest dla nich dogodniejsza.

Ponieważ dzieci każdej grupy wiekowej posiadają pomoce dydaktyczne w postaci książeczek wydawnictwa MAC nauczyciele będą codziennie informowali Rodziców o zakresie wykonywanych w książeczkach zadań.

Jeżeli dziecko nie ma książeczek w domu jest możliwość zabrania ich z  przedszkola w godz. od 8.00 – 13.00.