Grupa II Krasnoludki z naszego przedszkola

 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

 „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”   

 Projekt edukacyjny  „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” to kolejny projekt promujący dawną literaturę dziecięcą. Stąd też dwa główne cele projektu.
Pierwszy, to zainteresowanie dzieci i nauczycieli literaturą dziecięcą, tą dawną, książeczką wypożyczoną w bibliotece oraz drugi –  zwrócenie uwagi na rolę wróbli w naszym życiu.

Tak jak w poprzednich naszych projektach opierać się będzie na książce .
Tym razem „O wróbelku Elemelku”  H. Łochockiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Niech Wróbelek Elemelek stanie się przyjacielem dzieci!!!

Na dzisiejszych zajęciach Krasnoludki zapoznały się z Wróbelkiem Elemelkiem, wysłuchały wiersz pani Agaty Chmury  pt. ” Nasz Wróbelek”. Dowiedziały się wielu ciekawostek na temat wróbli, poznały budowę ptaków, która pozwala im latać i dowiedziały się kto to jest ornitolog.
Świetnie bawiły się w małe wróbelki. Niespodzianką była maskotka Wróbelka, która będzie nam towarzyszyła przez cały rok. Poznały książkę ” O wróbelku Elemelku” H. Łochockiej, którą umieściliśmy w kąciku tematycznym. Dzieci chętnie pomalowały kolorowankę wróbelka. Oczywiście nie zabrakło też medali przyjaciół Wróbelka Elemelka i wspólnej zabawy na placu przedszkolnym.
To był dzień pełen wrażeń.

M.P.

Dziękujemy bardzo Rodzince Maksa Ziernika a w szczególności Babci Pani Dorocie Trojan
za podarowanie nam pięknego pluszaka – Wróbelka, który już skradł serca Krasnoludków.

Założenia i cele projektu

Głównym założeniem projektu „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”
jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie, poznanie roli wróbli w naszym życiu.

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

Cele główne:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele operacyjne:

– dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać, scharakteryzować
– potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć
– bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie
–  wypowiada się pełnymi zdaniami
– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia
– dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę
– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
– nazywa pory roku, potrafi opisać charakterystyczne cechy
– potrafi dostrzec piękno przyrody
– opisuje budowę zewnętrzną ptaków w związku z przystosowaniem do lotu
– wypowiada się na temat rodzajów gniazd
– opowiada na temat migracji ptaków
– wie, jaką rolę pełnią wróble w naszym życiu
– wymienia ptaki przylatujące i odlatujące

Autorkami projektu, pomysłodawcami i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agata Chmura, Anna Wdówka, Iwona Domagała, Gabriela Chmura – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni.

REGULAMIN PROJEKTU:

 1. Projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 2. Członkostwo w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.

Osoby chcące realizować projekt, zamieszczają relację na grupie „ Wróbelka Elemelka poznajemy,
z nim przygody dzielić chcemy”, jeśli posiadają wymagane zgody. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa, będzie wysłanie sprawozdania z realizacji, na zakończenie projektu, na mail wrobelekelemelek@interia.com

 1. Zgody dla dzieci na udział w projekcie mogą być takie jak my proponujemy, lub takie jakie macie w swoich placówkach. Wszystkie zgody pozostają u Was.
 2. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2022 – czerwiec 2023 r.
 3. Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania ( do wyboru ). Realizacja zadań może być prezentowana w grupie prywatnej „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” na portalu społecznościowym Facebook,
  po akceptacji posta przez administratorów.
 5. Sposób realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela oraz pomysłowości dzieci. Zadania można modyfikować w zależności od grupy dzieci. Nasze zadania są tylko inspiracją, reszta w rękach nauczyciela.
 6. Przed publikacją relacji z podejmowanych działań uczestnicy zobowiązani są do uzyskania zgody na publikację wizerunku dzieci.
 7. Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa, pod warunkiem zrealizowania
  co najmniej 10 z wybranych zadań i przesłania do 30 czerwca 2022 sprawozdania
  (wg. szablonu) z realizacji projektu. Przesłanie sprawozdania jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na jego publikację, wraz ze zdjęciami.

Patronat Honorowy nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „Wróbelka Elemelka poznajemy,
z nim przygody dzielić chcemy”” na dzień dzisiejszy, objęli:

Marcin Kostrzyński (https:// marcin_z_lasu_   )     

Biblioteka Publiczna w Alwerni

Nadal jesteśmy w trakcie załatwiania patronatów.