ZOBACZ, JAK W DOMOWYM ZACISZU UCZY SIĘ GRUPA I:) 

https://photos.app.goo.gl/9Pgn5FPZKBGWXPej8

 

Czwartek, 26 III:

1. Słuchanie opowiadania I. Słońskiej „Najlepszy ogon na świecie ”

2. Rozmowa na podstawie opowiadania

3. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Wiewióreczka mała ”

Piątek, 27 III:

1. Wysłuchanie piosenki ” „Myj ręce z liskiem ”

2. Słuchanie opowiadania ” W marcu jak w garncu” – rozmowa na temat jego treści.

3. Rozwiązanie zagadki i przedstawienie za pomocą wykonanego obrazka- jej wyniku .

Poniedziałek, 30 III:

1. Słuchanie z pomocą aplikacji You Tube odgłosów pasującego deszczu

2. Wykonanie zadań z kart pracy : część 2, str. 7

3. Praca plastyczna z wyprawki: karta 24 – ozdabianie słońca i chmur, naklejanie kropel deszczu

Wtorek, 31 III:

1. „Lubimy się ruszać”- ruletka z zadaniami ruchowymi dla przedszkolaków

2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących elementów marcowej pogody

3. Słuchanie wiersza B. Formy „Marcowe kaprysy”, rozmowa na temat jego treści. Nauka I zwrotki utworu

Środa 01 IV:

1. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej na temat nowej pory roku – wiosny

2. Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Witaj wiosno” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania I ilustracji w książce

3. Oglądanie zwiastuna wiosny jakim są bazie kotki

4. Oglądanie zdjęć przedstawiających wiosenne kwiaty – dzielenie ich nazw na sylaby

Czwartek, 02 IV:

1. Zabawa ruchowa według interpretacji Marii Tomaszeskiej „Paluszkowe zabawy”

2 Wykonanie zadań z wyprawki plastycznej – karta C – „Co najpierw a co potem?”

3. Słuchanie piosenki „Maszeruje wiosna” – nauka słów oraz melodii, ilustrowanie ruchem muzyki

Piątek 03 IV:

1.Powroty ptaków 1. „Prawda czy fałsz?” – quiz dydaktyczny – selekcjonowanie informacji o wiośnie

2. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Powrót bociana”- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania

I ilustracji w książce

3. Oglądanie plansz przedstawiających bociana białego oraz bociana czarnego I ich gniazda

4. Wykonanie zadań z kart pracy – str. 9

Poniedziałek 06 IV:

1. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej ” Koszyczek ”

2. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc”, rozmowa kierowana na podstawie wiersza

3. Wykonanie zadań z kart pracy str. 11

Wtorek, 07 IV

1. Zakładanie hodowli rzeżuchy – przypomnienie czego potrzebują rośliny aby rosnąć

2. Opowiadanie historyjki obrazkowej dotyczącej tradycji związanych z Wielkanocą

3. Praca plastyczna – malowanie farbami wzorków na pisankach, Wyprawka, karta 8

Środa, 08 IV

1. Zabawy ruchowe przy piosence „Głowa, ramiona, kolana, piety”- nazywanie poszczególnych części ciała

2. Przeliczanie pisanek w zakresie liczby 4

3. Słuchanie piosenki ” Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”, rozmowa na temat treści piosenki, poznawanie zwyczajów wielkanocnych, nauka słów oraz melodii utworu

Wtorek, 14 IV:

1. Masażyk do wierszyka „Konik” ,

2. Wysłuchanie słuchowiska pt. „Awantura na wiejskim podwórku” ,

3. Wysłuchanie piosenki ” Dziadek fajną farmę miał” – rozmowa na temat jej treści, nauka słów i melodii

Środa, 15 IV:

1. Gra multimedialna: „Zwierzęta hodowlane i ich dzieci”- łączenie w pary rodziców i dzieci,

2. Wysłuchanie bajki pt.” Brzydkie Kaczątko”- rozmowa na temat jego treści, ocena zachowania głównych bohaterów,

3. „Kogo słyszysz?”- słuchanie odgłosów zwierząt,

4. Wykonanie zadań z kart pracy: część druga, str. 12

Czwartek, 16 IV:

1.Wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Marsz dla wiosny”- rozmowa na temat jego treści, powtarzanie fragmentów

2. Wykonanie zadań z kart pracy: część druga, str. 13, przeliczanie zwierząt, naśladowanie ich odgłosów

3. Wykonanie pracy plastycznej z wyprawki: karta B – malowanie farbami kaczek w stawie- rozwijanie zdolności plastycznych

Piątek, 17 IV:

1. Zabawy ruchowe „Lubimy się ruszać” Wykonywanie ćwiczeń z ” ruletką ruchową”
2. Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Nauka pływania”- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce
3. Malowanie obrazka przedstawiającego jednego z bohaterów opowiadania
4. Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt gospodarskich

Poniedziałek, 20 IV:

1. Przybliżenie dzieciom informacji na temat Dnia Ziemi

2. Wysłuchanie opowiadania „Eko-patrol”- rozmowa n/t jego treści

3. Obejrzenie prezentacji na temat zanieczyszczenia rzek

4. Wysłuchanie piosenki ” Świat w naszych rękach”- nauka słów oraz melodii

Wtorek, 21 IV:

1. Wysłuchanie ” Listu od Ziemii”

2. Rozwiązanie zagadki o ekologii

3. Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Smok Segregiusz”- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce

4. Nauka wierszyka B. Szelągowskiej „Kosz na śmieci”

Środa, 22 IV:

1. Zabawa paluszków : ” Czysta woda”
2. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ” Dbamy o przyrodę”- rozmowa na temat treści utworu, powtarzanie fragmentów tekstu
3. Wykonanie zadania z wyprawki plastycznej: karta nr 10 – „Ptak Cudak” budzenie zainteresowań plastycznych
Czwartek, 23 IV:
1. Słuchanie wiersza B. Formy ” Dzieci dbają o środowisko”- rozmowa kierowana na temat wiersza
2. „Ekokultura”- obejrzenie filmu edukacyjnego, kształtowanie świadomości ekologicznej wśród przedszkolaków
3. Quiz dydaktyczny ” Jak dbamy o przyrodę?”- poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii
Piątek, 24 IV:
1. 1. Wysłuchanie piosenki „Skąd się bierze deszcz?”- rozmowa na temat jej treści
2. Zabawa sensoryczna „Drzewa iglaste, drzewa liściaste”- opisywanie wrażeń dotykowych
3. Zabawa dydaktyczna z liczeniem ” Ławica rybek”- rozwijanie zdolności matematycznych
4. Wykonanie zabawki ekologicznej z odpadów
Poniedziałek, 27 IV:
1. Zabawa z pokazywaniem ” Maszerują dzieci drogą”
2. Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Łazienki” – rozmowa na temat treści opowiadania i ilustracji w książce 3. Wykonanie zadań z kart pracy: część 2, str.14

Wtorek, 28 IV:

1. Wysłuchanie piosenki ” Jesteśmy Polką i Polakiem- rozmowa na temat treści piosenki, nauka melodii i słów refren

2. Oglądanie zdjęć, pocztówek, map najbliższej okolicy

3. Wykonanie rysunku domu wg polecenia- utrwalenie pojęć: na, przed, obok, nad, za

Środa, 29 IV:

1. Wysłuchanie „Piosenki małego Patrioty”- w wykonaniu „Małej orkiestry naszych dni”

2. Zapoznanie z symbolami Polski- wyjaśnienie pojęć: flaga, godło, hymn Polski

3. Praca plastyczna: wykonanie przestrzennego orła w koronie- nabywanie umiejętności plastyczno- technicznych

Czwartek, 30 IV:

1. Rozwiązywanie zagadek dotyczących Polski- utrwalanie wiadomości ba temat kraju ojczystego

2. Wykonanie zadań z kart pracy: część 2, str. 15

3. Wykonanie pracy plastycznej z wyprawki: karta pracy nr 27- flaga Polski

Poniedziałek, 04 V:

1. „Strażak”- zabawa muzyczno-ruchowa- naśladowanie czynności wykonywanych przez strażaków, poznanie pracy strażaka, utrwalenie nr alarmowego 112 oraz nr do straży pożarnej 998

2. Zabawa paluszkowa ” Zwierzęta na łące”- kształtowanie orientacji w przestrzeni: prawo, lewo

3. „Majowa łąka I jej mieszkańcy”- obejrzenie prezentacji przedstawiające j mieszkańców łąki- wzbogacenie wiedzy na temat przyrody

Wtorek, 05 V:

1. Rozwiązanie wiosennej zagadki

2. Wykonanie zadań z kart pracy: cz.2, str. 16- poszerzanie wiedzy na temat wiosennej łąki

3. Wykonanie pracy plastycznej: ” Gąsienica na łące” – wypychanie gąsienicy z kart wyprawki I rysowanie łąki

Środa, 06 V:

1. Opowieść ruchowa „Wianek dla mamy” – pokazywanie ruchem słów opowiadania

2. Wykonanie pracy plastycznej z wyprawki, karta 28 „Chabry I maki”

3. ” Owady na łące”- lepienie z plasteliny wybranego owada mieszkającego na łące

Czwartek, 07 V:

1. Wysłuchanie opowiadania „Jak biedronka zgubiła kropki”(Na podstawie wiersza W.Chotomskiej)

2. Obejrzenie prezentacji: „Majowa łąka i jej mieszkancy”- utrwalenie nazw zwierząt mieszkających na łące

3. „Wiosenne puzzle”- układanie puzzli online

Piątek, 08 V:

1. Wysłuchanie wiersza pt. „Tęczowa łąka”- rozmowa nt. wysłuchanego utworu

2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących życia na łące

3. Spacer na pobliską łąkę, wykonanie bukietu z polnych kwiatów, obserwacja zmian w przyrodzie

Poniedziałek, 11 V:

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej ” Jesteśmy razem”- rozmowa na podstawie utworu

2. Wykonanie zadań z kart pracy: dz.2 nr 17

3. Swobodne wypowiedzi dzieci nt własnej rodziny

Wtorek, 12 V:

1. Kończenie zdań na temat rodziny- wypowiedzi dzieci. Rozwijanie zdolności wypowiadania się na zadany temat

2. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B Szelągowskiej „Moja rodzina „- rozmowa nt utworu, powtarzanie fragmentów tekstu

3.” Bukiet dla Mamy i Taty”- wykonanie zadania z wyprawki: karta nr 11

Środa, 13 V:

1. Wysłuchanie piosenki „Dziękuję Mamo, Dziękuję Tato”- rozmowa na temat jej treści

2. Dzielenie wyrazów na sylaby. Wyklaskiwanie słów o prostej budowie fonetycznej

3. Wykonanie pracy plastycznej: rysowanie kredkami swojej rodziny

Czwartek, 14 V:

1. Prezentacja multimedialna: „Zawody naszych rodziców”- rozwiązywanie zagadek

2. Wysłuchanie bajki muzycznej: „Ptasie przygody; Mama Dudka I Dudek

3. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Parasol w worku”- ćwiczenia oddechowe

Piątek, 15 V:

1. Wysłuchanie I rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej „Rodzina”

2. Wysłuchanie opowiadania E.Stadtmuller ” Dzień rodziców”- rozmowa kierowana na podstawie opowiadania I ilustracji w książce

3. Praca plastyczna ” Ramka na fotografię kociej rodziny” , Wyprawka plastyczna: karta nr 19

Poniedziałek, 18 V:

1. „Moja Mama jest…”- swobodne wypowiedzi dzieci nt cech swoich mam

2. Słuchanie piosenki „Kochana Mamo gdy będę duży”- rozmowa na temat treści piosenki, nauka tekstu oraz melodii

3. Rysowanie kredkami zwierząt występujących w piosence – doskonalenie zdolności manualnych

Wtorek, 19 V:

1. ” Dopasuj emocje” – gra wirtualna, nazywanie emocji

2. „Choć mam rączki małe pomogę mamusi”- nauka słów wyliczanki, zabawy z wykorzystaniem tekstu

3. Gra interaktywna „Rodzina”, doskonalenie pamięci

Środa, 20 V:

1. „Sensoryczna zabawka z recyklingu”- wykonanie zabawki z odpadów- ćwiczenie motoryki małej

2. „Może będę…”- utrwalanie nazw zawodów, poszerzanie wiedzy na ich temat, rozwijanie wyobraźni

3. „Portret mojej Mamy”- rysowanie kredkami, wyjaśnienie pojęcia „portret”, rozwijanie zdolności plastycznych

Czwartek, 21 V:

1. Wysłuchanie piosenki: ” Kocham Cię, Ti Amo, Je T’aime, rozmowa na temat jej treści, nauka słów refrenu oraz melodii piosenki

2. Wysłuchanie I nauka na pamięć wiersza „Laurka” – pielęgnowanie więzi rodzinnych

3. Rysowanie laurki dla Mamy – rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci

Piątek, 22 V:

1. Zabawa paluszkowa: „Mamo, mamo, co co co ?Rozwijanie motoryki małej

2. Wykonanie plakatu z okazji Dnia Matki z napisem ” KOCHAM” – wzmacnianie więzi rodzinnych, czerpanie radości że wspólnej pracy

3. Wyjście na pobliską łąkę, zebranie polnych kwiatów na bukiet dla Mamy, wykonanie wspólnego zdjęcia

Poniedziałek, 25 V:

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Kraina zabawek”, rozmowa na temat jego treści

2. Wykonanie zadań z kart pracy str.18

3. „Moja wymarzona zabawka” – rysowanie kredkami na zadany temat

Wtorek, 26 V:

1. „Zadania- wyzwania”- wybór jednego spośród przygotowanych zadań, które dzieci wykonają dla swoich mam

2. Wspólne obejrzenie prezentacji przygotowanej z okazji Dnia Mamy, recytacja wierszyków, oglądanie plakatów, składanie życzeń z okazji święta mam

3. Łączenie obrazków w pary, przyporządkowanie obrazków przedmiotów z ich cieniem

Środa, 27 V:

1. „Dzieci świata”- oglądanie obrazków przedstawiających dzieci z różnych stron świata, omawianie wyglądu i ubioru dzieci

2. „Brzydkie Kaczątko”- wysłuchanie baśni H.Ch. Andersena. Rozmowa na temat uczuć głównego bohatera, ocena postępowania innych bohaterów utworu

3. Wykonanie obrazka przedstawiającego przygody Brzydkiego Kaczątka

Czwartek, 28 V:

1. Wysłuchanie piosenki w wykonaniu grupy Śpiewające brzdące: „Jesteśmy dziećmi”, rozmowa na temat jej treści

2. Obejrzenie plansz dydaktycznych przedstawiajacych prawa dziecka, zwrócenie uwagi na to że wszystkie dzieci mają takie same prawa

3. Gra wirtualna „Rytmy”, ćwiczenia w powtarzaniu sekwencji, rozwijanie zdolności matematycznych u dzieci

Piątek, 29 V:

1. „Wędrówki języka” – ćwiczenie narządów artykulacyjnych

2. Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Inny”- rozmowa na temat jego treści

3. Rozmowa kierowana nt. „Czym jest tolerancja?”

4 Dzielenie słów na sylaby

Poniedziałek, 01 VI:

1.  „Jestem wesołym dzieciakiem”- obejrzenie prezentacji, pozytywne wzmacnianie każdego przedszkolaka

2. „Zagraj ze mną”- gry edukacyjne z okazji Dnia Dziecka

3. „Zasada jest taka- szanuj dzieciaka”- przedstawienie dzieciom plansz dydaktycznych wykonanych przez „Bajkową planetę”, zawierających prawa dziecka

Wtorek, 02 VI:

1.  „Wakacje z Migotką I Mateuszem”- wysłuchanie opowiadania

2. „Dzieci świata”- film edukacyjny przedstawiający różne kultury i obyczaje na świecie

3. „Portret mojego przyjaciela”- wykonanie pracy plastycznej, wzmacnianie empatii u dzieci, rozwijanie zdolności plastycznych