Tak w domowym zaciszu bawi się i uczy grupa V 🙂

 

Poniedziałek 29.03

1. Przypomnienie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów, zabawa ruchowa przy piosence.
2. „Mamy różne wagi” – zapoznanie z różnymi rodzajami wag ich wyglądem i przeznaczeniem.
3. Utrwalenie cyfr od 1 do 9 – ćwiczenie na karcie pracy z cz. 4, s. 50.
4. Słuchanie piosenki pt.” Literka W” (płyta piosenkowe literki). Rozmowa na temat piosenki.
5. Wprowadzenie litery „W,w” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu waga. Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, osób, roślin, w których występuje głoska „w”.
6.Układanie literki „w” z podręcznych przedmiotów (klocki, kredki).
7.Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu nowopoznanej literki – karty pracy cz.4,s.46 i 47.
8. Słuchanie piosenki wielkanocnej „Pisanki, kraszanki”.

Wtorek 30.03

1.  Muzyczna gimnastyka – połączenie muzyki z aktywnością fizyczną.
2. Tradycje wielkanocne – oglądanie filmiku edukacyjengo.
3. „Koszyk wielkanocny” – wyodrębnianie produktów, które powinny znajdować się w koszyku wielkanocnym, karta pracy cz.4, s. 56.
4. Ćwiczenia w czytaniu – utrwalenie znajomości poznanych liter oraz przedmiotów związanych ze świętami wielkanocnymi, karta praca cz.4, s. 58.
5. Nauka piosenki „Święta Wielkanocne” – kształtowanie atmosfery świąt, rozwijanie pamięci muzycznej.
6. „Zajączek” – składanka z papieru (wycinanka „Trefliki w przedszkolu” – s. 46.
7. „Koszyczek wielkanocny” – rysowanie według swojego pomysłu.
8. Słuchanie piosenki ” Kłótnia w wielkanocnym koszyku”.

Środa 31.03.

1. Muzyczna gimnastyka – ćwiczenia w podskokach.
2. Dzielenie na głoski i sylaby nazw obrazków – karta pracy cz. 4, s. 53.
3. Słuchanie wiersza D. Kossakowskiej pt. ” Wielkanoc”.
4. Na wielkanocnym stole – utrwalenie nazw potraw i przedmiotów stojących na wielkanocnym stole.
5. Wielkie ważenie – zabawa dydaktyczna. Ważenie przedmiotów za pomocą wagi szalkowej. „Ważymy mąkę” – ćwiczenie z książki cz.4, s.51.
6.”Malujemy jajka” – zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania jajek na Wielkanoc. Wykonanie wielkanocnego jajka według wybranego sposobu.

Czwartek 01.04

1.Prima Aprilis – zabawy i prezentacja dla przedszkolaków.
2. Wielkanocne zadania matematyczne.
3. Memory wielkanocne.

Piątek 02.04
1.Wielkanocne tradycje z całego świata – aktywizująca prezentacja dla dzieci.
2.Świąteczne kolorowanki.
3. Wielkanocne puzzle.

Wtorek 06.04

1. Zabawa ruchowa do piosenki „Prawa, lewa”. Ćwiczenia w orientacji swojego ciała.
2. Wysłuchanie wiersza D. Kossakowskiej pt. „Mój dom”.
3. Zapoznanie z nazwą i wyglądem różnych domów.
4. Zadania w książce – cz. 4 s. 61 i 67. Rysowanie swojego domu i utrwalenie  znajomości swojego adresu zamieszkania.
5. Kończenie rozpoczętych zdań. Zabawa „W jakim domu mieszkasz?”.

Środa 07.04

1. „Sowa Mądra Głowa uczy kształtów” – przypomnienie i utrwalenie figur geometrycznych.
2. Wysłuchanie opowiadania pt. „Dziwny dom” – rozmowa na podstawie opowiadania.
3. „Znamy nazwy domów” – praca z obrazkiem.
4. Karty pracy „Trefliki w przedszkolu” cz. 4 str. 60, 65.
5. Wyszukiwanie różnic między obrazkami – rozwijanie procesów spostrzegania.
6. „Mamy różne domy” – praca plastyczna. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej.

Czwartek 08.04

1. Zabawa ruchowa przy piosence „Mały domek mam”.
2. Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w domu – praca z obrazkiem.
3. Wysłuchanie opowiadania pt. „Wędrówka obłoków”, rozmowa na temat jego treści.
4. „Porównujemy wysokość domów” – Karty pracy „Trefliki w przedszkolu” cz. 4 str. 66.
5. Praca techniczna „Domek”. Doskonalenie precyzji ruchów, wycinania po wyznaczonych liniach.

Piątek 09.04

1. Gimnastyka w domu i w przedszkolu – propozycja ćwiczeń ruchowych.
2. „Dom rodziny Treflików” – ćwiczenia w czytaniu.
3. Karty pracy „Trefliki w przedszkolu” cz. 4 str. 62,63.
4. „W czasie deszczu dzieci się nudzą”. Sposób na nudę w rodzinie Treflików – obejrzenie bajki „Tęcza”.
5. Zabawa „Matematyczne kostki”. Utrwalenie poznanych liczb. Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 12.
6. Szeregujemy liczby – Karty pracy Super Kid.

Poniedziałek 12.04

1. Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter – „Alfabet warzywno-owocowy”.
2. Wprowadzenie litery „P,p” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „Polska”. Praca z obrazkiem – wyszukiwanie nazw przedmiotów, osób, roślin, w których występuje głoska „P”.
3. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „Polska”. Podział wyrazu na sylaby połączony z wyklaskiwaniem, podział na głoski i ich przeliczanie.
4. Układanie litery „P,p” przy użyciu różnych przedmiotów.
5. Prezentacja litery „P,p” – wielkiej i małej drukowanej, wielkiej i małej pisanej. Demonstracja sposobu zapisu poznanej litery. 
6. Karty pracy „Trefliki w przedszkolu” cz. 4 str. 68,69.
7. Ćwiczenia w czytaniu.
8. Prezentacja Power Point – „Moja ojczyzna – Polska”.

Wtorek  13.04

1.Zabawa ruchowa na powitanie.
2.” Dzielimy wyrazy” -kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia w dzieleniu nazw obrazków na sylaby i głoski.
3. Wysłuchanie wiersza I.R.Salach pt. „Dom”.
4. Prezentacja Power Point – „Rajbrot – nasza miejscowość”. Zwrócenie uwagi na walory naszej miejscowości, zaznaczenie jej na mapie Polski.
5. Moja miejscowość – praca plastyczna. Malowanie najpiękniejszych miejsc i obiektów z naszej miejscowości.
6. wysłuchanie piosenki pt. „Tutaj mieszkam”.
7. Zabawa z rymami.

Środa 14.04.

1. Wesołe przywitanie – zabawa z piosenką.
2. Zabawa słowna „Czarodziejskie słowa” – ćwiczenie słuchu fonematycznego.
3. Przypomnienie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt.
4. Wycinanie figur i układanie domów oraz ludzików na podstawie opowiadania
pt. „Bajeczka o kształtach”.

5. Zadanie w książce KP, cz.4, s. 75.
6. Ćwiczenia w orientacji przestrzennej.

Czwartek 15.04

1.Śpiewanie piosenki „Nie śpijcie kiedy wiosna”.
2. Zapoznanie z legendami i ciekawostkami dotyczącymi naszej miejscowości.
3. Oglądanie dawnych fotografii z Rajbrotu.
4. Poznanie herbu naszego województwa oraz gminy.
5.Oglądanie filmu edukacyjnego Jedynkowe Przedszkole pt. „Wieś i miasto”. 
6. Wskazanie różnic między wsią a miastem.KP, cz. 4, s. 71
7.Zabawa dokończ zdania.
8. Zabawa ruchowa doskonaląca kierunki w przestrzeni” W podskokach do domu”.

Piątek 16.04

1.Zajęcia przy muzyce – kierunki i przestrzeń w podskokach.
2.Co wiem o mojej miejscowości? – Quiz.
3. Wysłuchanie wiersza  A. Łady-Grodzickiej pt. „Dziesięć piłek”.
4. Wprowadzenie liczby 10. Układanie liczby za pomocą różnych przedmiotów.
Rozwiązywanie zadań.
5. Utrwalenie cyfr 0-9.
6. Odkoduj napis i obrazek – ćwiczenie z książki  cz. 4, s. 74.
7. Utrwalenie nazw miesięcy i kolejności ich występowania.