Skąd się biorą produkty ekologiczne ?

Podsumowanie projektu
„Skąd się biorą produkty ekologiczne”?

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowanie dotyczące zdrowia. Dlatego ważną rzeczą jest edukowanie dzieci
w zakresie żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalane wówczas przyzwyczajenia zdrowotne
i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Żywność ekologiczna może mieć wpływ na zdrowy styl życia.

Celem programu było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

 

Głównymi założeniem programu było:

 -zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologicznego

– kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych

– propagowanie zdrowego stylu życia

– zwiększenie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno – zdrowotnych .

 

W programie brało udział 23 dzieci. Wprowadzeniem do programu było obejrzenie filmu edukacyjnego pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” i rozmowa na podstawie ilustracji. Następnym tematem było wysłuchanie opowiadania pt. „Gospodarstwo ekologiczne” i rozmowa
z dziećmi na temat opowiadania.
Innym tematem było „ Jak powstaje ekologiczny chleb”.
Kolejnym  z tematów było „ Rola pszczół w życiu człowieka” i „ Jak powstaje ekologiczny miód”. Dzieci wykonały pracę plastyczną „Pracowita pszczółka” i rozkoszowały się pysznymi herbatnikami
z miodem.
Dużo rozmawialiśmy o owocach ekologicznych i po czym rozpoznajemy produkty ekologiczne.

Podsumowując nasz program obejrzeliśmy film pt. „Kazik i ekologia”. Każde dziecko otrzymało naklejkę ekologiczną. Przedszkolaki były zaangażowane w projekt. Zadawały dużo pytań i same potrafiły odpowiedzieć na różne pytania zadawane przez nauczyciela. Projekt bardzo się podobał.

DM