Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Jest to rządowy program, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uczestnictwo w spotkaniach czytelniczych, współpraca z bibliotekami. 

Program tworzy warunki dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego oznacza to wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci
w wieku 3-6 lat oraz  realizację działań promujących czytelnictwo. 

Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 3750 zł, z tego:

– 3000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa

– 750 zł to wkład organu prowadzącego.

W ramach realizacji programu przedszkolaki uczestniczyły w projektach czytelniczych:

  • Międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek” – promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój i zdobywanie wiedzy. 
  • Projekcie z czasopisma „Bliżej przedszkola” – „Kicany berek i noc rozterek” – wspólne działania dzieci i rodziców polegające na zapisywaniu i ilustrowaniu w wędrującej bajecznej księdze opowiadań wymyślonych przez dzieci. 
  • Projekcie edukacyjnym „Oto Hałabała, zna go Polska cała” – zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą – tą dawną, książeczką wypożyczoną w bibliotece, przybliżenie postaci Lucyny Krzemienieckiej, znakomitej pisarki dla dzieci, poznanie  innych jej utworów, zapoznanie
    z historią najstarszego czasopisma dla dzieci, jakim jest „Świerszczyk”, a z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu.
  • Projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – zorganizowanie zajęć edukacyjnych polegających na zaproszeniu do czytania przedszkolakom przez znane dzieciom osoby
    z lokalnego środowiska. 

Kolejny już rok odbywają się comiesięczne spotkania czytelnicze w ramach działającego
w przedszkolu Dyskusyjnego Klubu Książki „Mania czytania”. Są to spotkania przedszkolaków
z bibliotekarką, podczas których dzieci zapoznają się z wybranymi utworami literatury dziecięcej. Spotkania odbywają się na terenie przedszkola bądź w bibliotece, gdzie dzieci poznają zasady zachowania się oraz zasady wypożyczania książeczek. Wielu przedszkolaków wraz ze swoimi rodzicami jest stałymi bywalcami biblioteki w Rajbrocie. 

Zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych rozwijane są poprzez umożliwianie im codziennego kontaktu z książką. W każdej sali dydaktycznej znajdują się kąciki książki, w których wyeksponowane są książeczki zarówno do wspólnego czytania i słuchania z wychowawcą
jak i do samodzielnego oglądania. W miarę potrzeb książeczki są wymieniane aby umożliwić dzieciom poznanie wielu utworów dziecięcej literatury. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu z programu – biblioteczka przedszkolna wzbogaciła się o wiele atrakcyjnych pozycji książkowych. Umilają też one dzieciom stałe, codzienne, wygospodarowane w trakcie  pobytu
w przedszkolu chwile przeznaczone na czytanie przez wychowawców. Jest to czas codziennej poobiedniej i popołudniowej relaksacji – moment, w którym nic nie rozprasza, nic nie jest ważniejsze niż to – wspólna lektura. Dzieci nie tylko słuchają czytanego utworu, ale też o jego treści rozmawiają a niejednokrotnie rysują występujące w utworze postacie, zwierzęta, zdarzenia. 

Działania wychowawcze oraz poznawcze realizowane są poprzez wprowadzanie do realizacji nowych projektów opartych o utwory literatury dziecięcej. Są to projekty realizowane w grupie II – „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” oraz „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”. 

Przedszkolaki mają również możliwość poznania pracy pisarza. W ramach realizacji projektu spotkały się z tatą swojej przedszkolnej koleżanki panem Tomaszem Dekertem, autorem książek naukowych, ale też książeczki dla dzieci i o przemyśleniach dzieci p.t. „Tylko Bóg wie czy istnieje”. Na spotkaniu dowiedziały się na czym polega praca pisarza i zadały panu Tomkowi wiele pytań dotyczących pisania książek. Zdobytą wiedzę będą mogły wykorzystać już w najbliższym czasie biorąc udział w konkursie przedszkolnym na napisanie wspólnie z rodzicem swojej książeczki.
Będą miały również okazję spotkać się z panią Agnieszką Myszewską Dekert, autorką książki p.t. „Cynamon i Marianna”. 

J.K.

Galeria

 

Każdy może pisać książki – czyli spotkanie z panią Agnieszką Myszewską – Dekert autorką książki „Cynamon i Marianna”.  

Pani Agnieszka Myszewska – Dekert, mama naszej przedszkolnej koleżanki Klary odwiedziła przedszkolaków w środę, 23 listopada. Pani Agnieszka rozpoczęła swoje spotkanie pytaniem skierowanym do przedszkolaków:

Kto może być pisarzem?

Propozycje dzieci były różne i wszystkie odpowiedzi były trafione, ponieważ okazało się, że każdy może być autorem opowieści. Potrzebna jest tylko wyobraźnia. Przedszkolaki bardzo ucieszyły się,
bo wyobraźni na pewno im nie brakuje. Niektóre z nich spróbowały już nawet swoich sił i wspólnie
z rodzicami napisały swoje własne książeczki do przedszkolnego konkursu literacko – plastycznego.

Pani Agnieszka opowiedziała dzieciom o okolicznościach powstania książeczki o Cynamonie i Mariannie. Przedszkolaki mogły oglądnąć też przepiękne ilustracje do książeczki. Dowiedziały się również,
że praca nad książką może trwać nawet kilka lat.

Podczas miłej rozmowy okazało się, że pani Agnieszka bardzo lubi czytać książki – w Jej domowej bibliotece znajduje się ich bardzo dużo. Dzieci zapewniły, że lubią kiedy dorośli im czytają, pokazały też swojemu gościowi przedszkolną biblioteczkę.

Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy za miłe spotkanie oraz za przekazanie książek
„Cynamon i Marianna” jako nagrody dla uczestników konkursu „Moja pierwsza książeczka”.

J.K. 

Galeria 🙂