Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym im. św. Mikołaja w Rajbrocie
w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

Statut Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

 

Procedura  dowozu i odwozu dzieci autobusem szkolnym

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

Procedura organizacji pobytu dzieci na placu zabaw

 

Procedura zabezpieczenia 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia lub podejrzenia choroby zakaźnej

 

Raport z Ewaluacji Problemowej

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem