Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym im. św. Mikołaja w Rajbrocie
w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja
w Rajbrocie

 

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja
w Rajbrocie

 

Zalecenia dla Dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

 

Procedura  dowozu

 

Procedura organizacji pobytu dzieci na placu zabaw

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

 

Procedura zabezpieczenia 

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

 

Raport z Ewaluacji Problemowej

 

Statut Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem