Standardy Ochrony Małoletnich

 

Statut Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu

 

Procedura  dowozu i odwozu dzieci autobusem szkolnym

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

Procedura organizacji pobytu dzieci na placu zabaw

 

Procedura zabezpieczenia 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia lub podejrzenia choroby zakaźnej

 

Raport z Ewaluacji Problemowej

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem