Tak w domowym zaciszu bawi się i uczy grupa II 🙂

 

Poniedziałek 29.03

1. Obejrzenie „Koncertu Wielkanocnego”- zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi.
2. Nauka wybranej przez dziecko piosenki o Świętach Wielkanocnych.
3. Barwienie jajka wybraną wspólnie z rodzicami techniką.

Wtorek 30.03

1. Wysłuchanie teatrzyku Kamishibai pt. „Idą święta, Wielkanoc tuż, tuż” – utrwalenie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Rozwiązywanie zagadek o tematyce wielkanocnej.
3. Wykonanie zadań z kart pracy, str. 36-38 – ułożenie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej, liczenie pisanek, łączenie ich w pary. „Co włożymy do wielkanocnego koszyczka?”
– łączenie w pary wybranych produktów.

Środa 31.03

1. Obserwacja on-line roślin posianych w „Zielonym ogródeczku” w sali – rozmowa na temat zmian
we wzroście roślin.

2. Wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczycielkę „Koszyczek wielkanocny” – rozmowa
na temat jego treści.
3. Łączenie w pary takich samych pisanek, przeliczanie barwników oraz zajączków wielkanocnych, wybieranie właściwych produktów do koszyczka wielkanocnego, posługiwanie się pojęciami: największy, najmniejszy.
4. Wykonanie zadań z kart pracy: str. 39-40.

Czwartek 01.04

1. Wysłuchanie „Bajeczki Wielkanocnej” A.Galicy. Odpowiedź na pytanie: „Kogo budzi wiosenne słońce?”
2.
Obejrzenie teatrzyku pacynkowego: „Gdzie jest wiosenne jajo?”
3. Kolorowanie wiosennej pisanki.

Piątek 02.04

1. Zabawa pantomimiczna „Przygotowania do świąt”.
2. Wysłuchanie piosenki „Święta wielkanocne”- określenie nastroju i rytmu w piosence,
rozmowa n/t jej treści.

3. Zapoznanie z wierszem Ewy Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”.

Wtorek 06.04

1. Obejrzenie nagrania przedstawiającego „Zielony ogródek w sali”- porównywanie intensywności wzrostu roślin.
2. Wysłuchanie piosenki „Maszeruje wiosna” – określenie tempa i nastroju w utworze,
umuzykalnianie dzieci.

3. Wysłuchanie wiersza „Koniec zimy”- rozmowa na temat jego treści, nauka wiersza na pamięć, wykonanie zadań z kart pracy: str. 26 i 27.

Środa 07.04

1. Zapoznanie z pochodzeniem nazwy nowego miesiąca o nazwie „kwiecień”, wysłuchanie opowiadania pt. „Kwiecień plecień”- rozmowa n/t jego treści.
2. Zapoznanie z przysłowiem „Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy trochę lata”- rozmowa n/t jego znaczenia, zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór podczas kwietniowych spacerów.
3. Wykonanie zadań z Kart pracy – str. 28 oraz „Ćwiczeń grafomotorycznych”- str. 22.

Czwartek 08.04

1. Słuchanie wiersza „Wiosenne rozmowy kwiatów”, rozmowa n/t jego treści – poszerzanie wiadomości o wiosennych kwiatach.
2. Wysłuchanie piosenki „5 małych kaczątek”- przeliczanie kaczątek, wykonanie zadań z kart pracy str.29, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6.
3. Wysłuchanie opowiadania „Franklin boi się ciemności”.

Piątek 09.04

1. Zabawa ruchowa „Figuro zmień się”- doskonalenie prawidłowej reakcji na sygnał, obejrzenie
on-line „Wiosennego ogródka w sali”.

2. „Kolorowe figury”- Utrwalenie poznanych figur geometrycznych, wykonanie zadań z kart pracy str. 30.
3. Wysłuchanie opowiadania „Kicia Kocia na placu zabaw”.

Poniedziałek 12.04

1. Słuchanie wiersza „Na wsi”- rozmowa na temat jego treści.
2. Obejrzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej zwierząt gospodarskich – poszerzanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych.
3. Wysłuchanie opowiadania „Kicia Kocia nie może zasnąć”.

Wtorek 13.04

1. Wysłuchanie piosenki „Dziadek farmę miał”- rozwijanie wrażliwości muzycznej.
2. Oglądanie plansz dydaktycznych „Co nam dają wiejskie zwierzęta?”- poszerzanie wiedzy
n/t produktów pochodzących od zwierząt.
3. Wykonanie pracy plastycznej „Zwierzę gospodarskie”- rozwijanie zdolności plastycznych, wykonanie zadań z kart pracy str. 41.

Środa 14.04

1. Zabawa logopedyczna „Łaciata krowa”- wzmacnianie aparatu artykulacyjnego.
2. Wysłuchanie opowiadania „W kurniku”- rozmowa n/t jego treści – wdrażanie do koncentracji uwagi na słuchanym tekście.
3. Wykonanie zadań z kart pracy str. 43 oraz zad. z ćwiczeń grafomotorycznych str. 24.

Czwartek 15.04

1. Słuchanie wiersza pt. „Ptasie opowieści”- rozmowa n/t jego treści
– doskonalenie koncentracji uwagi na słuchanym utworze.

2. „Połącz zwierzę z jego cieniem”- doskonalenie koordynacji wzrokowej, wykonanie zadań z kart pracy str. 44.
3. Wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela „Kicia Kocia w przedszkolu”.

Piątek 16.04

1. Obejrzenie on-line „zielonego ogródka w sali”.
2. Wysłuchanie piosenki „Kaczka Dziwaczka”- rozmowa n/t treści piosenki, nauka słów oraz melodii.
2. Wykonanie pracy plastycznej „Malujemy Dziwaczkę”- rozwijanie uzdolnień plastycznych.
3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach gospodarskich – utrwalenie wiadomości n/t zwierząt hodowlanych.
4. Wysłuchanie opowiadania „Kicia Kocia na plaży”.