Informacja dla Rodziców

Informacja o odpłatnościach w miesiącu styczniu 2021 r.

W miesiącu styczniu odpłatność za posiłki pobierana jest za cały miesiąc z góry. Ewentualne odpisy związane z nieobecnością dzieci w przedszkolu będą uwzględniane w miesiącu lutym.

Prosimy o wpłacenie należności do 10 stycznia 2021 r.

 Odpłatność:

  • Jeżeli dziecko korzysta w przedszkolu ze śniadania i obiadu ( dwa posiłki )
    należy wpłacić 76 złotych.
  • Jeżeli dziecko korzysta w przedszkolu ze śniadania, obiadu i podwieczorku ( trzy posiłki ) należy wpłacić 95 złotych.
  • Dzieci korzystające tylko z podwieczorku ( śniadanie i obiad refundowany przez GOPS )
    – należy wpłacić 19 złotych.

 

W miesiącu styczniu nie wpłacamy należności za godziny pobytu. Ta opłata  będzie pobierana
w miesiącu lutym.