Kolejna edycja konkursu piosenki „WESOŁE NUTKI”

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ
„WESOŁE NUTKI”

ORGANIZATOR:

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie

TERMIN KONKURSU:

17.04.2024r.

CELE KONKURSU:

– Wspieranie i rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym
– Prezentacja i popularyzacja zdolności wokalnych dzieci
– Rozbudzanie u małych wykonawców talentów wokalnych
– Wskazywanie możliwości spędzania wolnego czasu

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1.W Konkursie Piosenki Dziecięcej mogą uczestniczyć dzieci z Przedszkola Samorządowego
im. św. Mikołaja w Rajbrocie.

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
– dzieci w wieku 3-4 lata
– dzieci w wieku 5-6 lat.
3. Jeden uczestnik może zaprezentować jeden utwór.
4. Dobór repertuaru jest dowolny – zgodny z tematem konkursu.
5. Uczestnik może śpiewać a capella lub z podkładem muzycznym zapisanym na płycie CD
lub innym nośniku pamięci.
7. Mile widziany układ sceniczny, ciekawy strój, dodatkowe akcesoria mogące uatrakcyjnić występ.
8. Czas wykonania utworu nie może przekraczać 4 minut.
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia
(załącznik nr 1 Regulaminu) oraz utworu na nośniku pamięci.
10. Termin składania zgłoszeń do konkursu to 29.03.2024 r.

11. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

OCENA:

1.Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, interpretację wybranej piosenki, osobowość sceniczną uczestników konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny.
2. Podczas konkursu w sprawach merytorycznych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola: przedszkolerajbrot.pl

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

Magdalena Janiczek
Angelika Rębilas

Serdecznie zachęcamy małych wokalistów
do udziału w konkursie

Karta zgłoszenia dziecka do konkursu