KONKURS „RODZINNA GRA PLANSZOWA”

 

KONKURS „RODZINNA GRA PLANSZOWA”

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie zaprasza wszystkie przedszkolaki
i ich rodziny do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie pod hasłem „Rodzinna gra planszowa”.

Jeżeli w dobie smartfonów, tabletów, komputerów i konsoli chce Wam się jeszcze rzucić kostką
i przesunąć pionkiem to ten konkurs jest właśnie dla . Zapoznajcie się z regulaminem i wspólnie stwórzcie swoją własną grę planszową.

REGULAMIN KONKURSU RODZINNA GRA PLANSZOWA”

Cel konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecka,

 • Wspólna zabawa i nauka z rodziną przy tworzeniu gry,

 • Rozwijanie kreatywności u dzieci i dorosłych,

 • Zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej,

 • Kształtowanie pojęć matematycznych,

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi,

 • Przestrzeganie zasad gry fair play,

 • Promowanie gier planszowych,

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną poprzez tworzenie gry,

 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania podczas pracy z innymi członkami rodziny,

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.

Organizator Konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie.

Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych (3- 6 lat),

 • Gra powinna być dostosowana do wieku i możliwości dzieci przedszkolnych,

 • Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie wspólnie z rodziną (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) gry planszowej i jej zasad,

 • Praca powinna zawierać charakterystyczne cechy dla gry planszowej – instrukcję, planszę, pionki (mogą nimi być guziki, kasztany itp.) oraz tytuł,

 • Format planszy do gry: A3, technika 2D (płaska) – blok techniczny, liczba graczy – 2- 6 osób,

 • Opracowane zasady gry powinny być w formie załącznika lub w umieszczonej na planszy „instrukcji”,

 • Rysunki do gry planszowej tworzą najmłodsi członkowie rodziny,

 • Pracę przynosimy do przedszkola, do wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych,

 • Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową,

 • Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie,

 • Termin składania prac konkursowych: do 08. 12. 2023 roku,

 • Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: tytuł gry, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, imiona i nazwiska osób, które pomagały dziecku wykonać grę planszową,

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na zaprezentowanie prac podczas rozdania nagród. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm),

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez Panią Katarzynę Przybyłko – koordynatora konkursu,

 • Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu, przejrzystość zasad gry, estetyka wykonania,

Ogłoszenie wyników Konkursu :

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 14. 12. 2023,

 • Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie przedszkola,

 • Nagrody zostaną rozdane podczas spotkań opłatkowych w poszczególnych grupach,

 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy podczas tworzenia gry.