Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie informuje, że w budynku przedszkola zamieszczone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

W związku z tym Rodzice kandydatów zakwalifikowanych proszeni są, aby w terminie od 14 marca do 21 marca 2022 r. potwierdzili pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola tutaj
lub w budynku przedszkola.