Spotkanie z policjantem

Od początku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachować w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym
i bezpieczeństwie wie pan policjant.

W czwartek 25 października odwiedził nas mł. asp. Paweł Motak tutejszy dzielnicowy z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.
Pan Policjant wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać
o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przypomniane zostały numery alarmowe. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom w jaki sposób należy się zachować podczas ataku psa. Przygotował również filmy edukacyjne na temat: „Bezpieczeństwo na drodze” oraz „Gadki” o „złym dotyku” . Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Miały również możliwość obejrzeć akcesoria potrzebne do pracy w policji.

Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi podziękowanie i zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie.

E.Piech

Zapraszamy do galerii