Wyniki rekrutacji

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie  informuje, że wszystkie dzieci, dla których złożono wnioski w postępowaniu rekrutacyjnymi uzupełniającym  na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte do przedszkola.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz.U. 2020 poz. 530) wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola.

Lista kandydatów