Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 14/2021

Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie: zapewnienie bezpieczeństwa w związku z pandemią

na podstawie: obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym
im. św. Mikołaja w Rajbrocie w związku z wystąpieniem COVID -19 

 

zarządzam, co następuje:

§1

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej, w trosce o zdrowie przedszkolaków przebywających w przedszkolu, rodziców oraz nauczycieli i pracowników, od dnia 1 grudnia 2021 r. tj. środa, do odwołania przedszkole zostaje zamknięte dla rodziców/ opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci do i z przedszkola.

§2

Dzieci będą odbierane od rodziców/ opiekunów przez pracownika przedszkola przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Odbiór dziecka będzie odbywał się na tej samej zasadzie – pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko do rodzica / opiekuna.

§3

Podczas przyprowadzania dzieci oraz oczekiwanie na ich odebranie rodzice / opiekunowie bezwzględnie przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa – osłona nosa i ust, dystans społeczny.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam nauczycielom i pracownikom przedszkola.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2021 r.

§6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz przez wywieszenie w budynku przedszkola.