Dyżur wakacyjny

Dyrektor przedszkola informuje, że przedszkole jest czynne do 15 lipca. W tym czasie będzie nadal funkcjonowało w reżimie sanitarnym, w oparciu o wytyczne MEN, MZ, GIS oraz procedury wewnętrzne obowiązujące  w przedszkolu. 

W związku z wytycznymi MEN, MZ, GIS liczba dzieci, objętych opieką jest ograniczona dlatego w pierwszej kolejności, z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

Prosimy, aby rodzice, którzy w okresie od 01 lipca do 15 lipca chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole:

Deklaracja

Oświadczenie rodzica

  • w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola przynieśli wypełniony i podpisany oryginał w/w dokumentów.