Informacja dla rodziców

Rodzice dzieci, które od września rozpoczną naukę
w szkole są proszeni o odebranie od wychowawcy grupy
Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.