Konkurs plastyczny

Lubię się ruszać z mamą i tatą

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej promującej aktywny i zdrowy styl życia.

Cele konkursu:

 • Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
 • Rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności.
 • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci z Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie.
 2. Technika wykonania: dowolna. Format prac: A3, A4.
 3. Konkurs trwa od 15.04.2024 r. do 10.05.2024 r.
 4. Do konkursu dopuszczone będą tylko prace indywidualne.
 5. W każdej grupie przedszkolnej można wykonać dowolną liczbę prac.
 6. Ocenie podlegać będą: ogólne wrażenie i walory artystyczne, oryginalność, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych samodzielność wykonania pracy.
 7. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
 8. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatorów w 2 kategoriach wiekowych: 3-4-latki, 5-6-latki.Dezyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy
 9. Każda praca powinna być oprawiona w passe-partout oraz opatrzona na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, grupa.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego Przedszkola www.przedszkolerajbrot.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy–
Małgorzata Piech, Angelika Rębilas.

Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂