KONKURS PLASTYCZNY „SPORT TO ZDROWIE”

Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie100px-POL_Lipnica_Murowana_COA.svg 

serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie plastycznym

pt. „Sport to zdrowie”

 

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali.

 

Cele konkursu:

– prezentacja możliwości twórczych dzieci;

– propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;

– propagowanie zdrowego stylu życia;

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

„Sport to zdrowie”.

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-4 letnich; 5-letnich i 6-letnich

* Format pracy: A4

* Technika: dowolna płaska;

* Ilość prac: po 2 z każdej grupy wiekowej.

* Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu.Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne.

* Kryteria oceny :oryginalność, samodzielność wykonania pracy, estetyka, walory artystyczne.

* Każda praca powinna być oprawiona wpasse-partout oraz opatrzona na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i dokładny adres placówki, telefon, email, imię i nazwisko nauczyciela.

* Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

* Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych w tym zamieszczenie na  stronie internetowej przedszkola.

* Przewidywane są 3 nagrody główne w trzech kategoriach: 3-4 latki;         5-latki i 6-latki. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele podziękowania.

* Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do Konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac koperty (format A4) ze znaczkiem i adresem zwrotnym lub swojego adresu E-mail.

* Prace należy przysyłać do 27  kwietnia 2015 r.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2015 r. 

* Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej przedszkolerajbrot.pl.

 

  Termin nadsyłania prac – 27 kwietnia 2015 r. na adres :

 

Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie

32-725 Rajbrot 110

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY

 

Dodatkowych informacji związanych z konkursem można uzyskać od koordynatorów konkursu pani Małgorzaty Piech oraz pani Małgorzaty Marzec  pod nr tel. 14 6138070 lub E-mail: przedszkolerajbrot@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

SONY DSC