Odważny Pastuszek

W tym roku przedszkolnym pierwszy raz zawitali do naszego przedszkola aktorzy z TEATRU EDEN ze spektaklem pt. „Odważny Pastuszek”.

Teatrzyk został zorganizowany oraz sfinansowany przez GOPS w Lipnicy Murowanej we współpracy
z Przedszkolem Samorządowym im. św. Mikołaja w Rajbrocie w zakresie projektu socjalnego: „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu, w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb”.

Jest to historia pasterza Dawida, który dzięki swojej odwadze pomógł królowi zapanować nad jego złym humorem.
Ze spektaklu wypłynął cenny morał uczący szacunku dla słabszych i mniejszych. Dzieci spostrzegły, że nie warto się gniewać, a bycie dobrym i miłym dla innych potrafi czynić cuda.
My także mogliśmy współtworzyć to przedstawienie, pomagając m.in. śpiewać, tańczyć oraz budować zagrodę dla owieczek. B
yło dużo śmiechu i zaangażowania dzieci w opowiadaną historię, a brawa na zakończenie były dowodem na to, że przedstawienie bardzo się podobało.

AR

Galeria 🙂