Ogłoszenie dla Rodziców

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie informuje,
że przerwa w pracy przedszkola została ustalona do 19 sierpnia 2021 r. włącznie.

Prosimy Rodziców, aby ze względów organizacyjnych (zaplanowanie posiłków)
zgłosili wychowawcom grup chęć uczęszczania dzieci w sierpniu.

 

                                                                                                                          Dyrektor przedszkola
                                                                                                                          Jolanta Koszmider