Informacja dla rodziców sześciolatków

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Drodzy Rodzice dzieci sześcioletnich.

Do dnia 30 kwietnia 2020 r. otrzymacie od wychowawców Waszych dzieci

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, na życzenie Rodzica, informacja dotycząca dziecka może zostać  przekazana w formie pliku PDF drogą elektroniczną na adres mail przekazany przez Rodzica wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza.

Po powrocie dzieci do przedszkola konieczne będzie potwierdzenie otrzymania Informacji                 ogotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

/złożenie podpisu na wersji papierowej/.

Jeśli Rodzic nie posiada poczty elektronicznej będzie miał możliwość odebrania dokumentu

w wersji papierowej w przedszkolu od dnia 29 kwietnia w godzinach 8.00 – 13.00.