Sesja zdjęciowa już w tym tygodniu!

Informacja dla rodziców. 

W związku z nieobecnością wielu dzieci w przedszkolu,         

biorąc pod uwagę sugestie rodziców informujemy, że ustalony został     

          nowy termin sesji  zdjęciowej przedszkolaków.

Odbędzie się ona 11 grudnia 2019 r. o godz. 9.00

Zdjęcia wykona firma fotograficzna Foto Vizja wyłącznie na własne ryzyko – nie ma obowiązku zakupu przez Rodziców. Zdjęcia niesprzedane zostają zniszczone a dyski i karty pamięci, na których są przechowywane zostają formatowane.

Proponowaną przez firmę ofertę zdjęć oraz cennik przedstawiamy rodzicom na tablicy informacyjnej w przedszkolu.