Ważny komunikat!

Ogłoszenie

W związku z przygotowaniami do ewentualnego otwarcia przedszkola, Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole, proszeni są o poinformowanie o tym dyrektora przedszkola poprzez wysłanie skanu poniższych dokumentów na adres: przedszkolerajbrot@wp.pl

Dokumenty:

deklaracja

oświadczenia

Ewentualne zorganizowanie opieki nad dziećmi będzie odbywało się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

Z powyższą informacją Rodzice zostali zapoznani przez wychowawców grup poprzez aplikację Messenger.

Dyrektor przedszkola

Jolanta Koszmider