Wyniki rekrutacji

OGŁOSZENIE – wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie informuje,
że wszystkie dzieci dla których złożono wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2020/2021 zostały  przyjęte do przedszkola.