Czyste powietrze wokół nas

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Realizacja Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

W roku szkolnym 2018/19 program realizowany jest w grupie 4- latków . Został podzielony na kilka zajęć warsztatowych:
W dniu 08.10.2018 r. dzieci oglądały prezentacje multimedialną, zajęcie to miało na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się dymów. Dzieci w formie pokazu slajdów ,,Czyste powietrze wokół nas- co i dlaczego dymi, czyli podróż z zielonym Dinkiem” miały okazję zobaczyć różne źródła dymu, poznać ich rodzaje,
a także zobaczyć jak wygląda smog. Poznały też różnicę między ,,smogiem”, a ,,smokiem” . Zapoznały się także z maskotką ,,Dinkiem”, następnie kolorowały postać ,,Dinusia”. Po zajęciach wyruszyliśmy na wycieczkę po najbliższej okolicy, gdzie dzieci same mogły zaobserwować skąd wydobywa się dym, zwracały też uwagę na jego kolor.

Następnego dnia 09.10.2018 r. dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów, miały okazję poznać, w jaki sposób mogą czuć się, gdy ktoś obok nich pali papierosy. Dzieci podczas zabaw z wykorzystaniem technik relaksacyjnych (wizualizacji) przy muzyce relaksacyjnej i opowiadania nauczycielki „wdychały” czyste, pachnące powietrze na pięknie ukwieconej łące.
W pewnym momencie „na łąkę” weszła osoba paląca papierosa. Przedszkolaki rewelacyjnie zareagowały na słowa prowadzącej i natychmiast miną, gestem, kaszlem pokazały jak się czują wdychając dym papierosowy. Odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. W tym dniu dzieci poznały historie Dinusia, który wybrał się na wycieczkę pociągiem. Dzieci miały okazję aby wypowiedzieć się na temat odczuć smoka podczas przebywania w zadymionym pomieszczeniu. Nauczyły się również piosenki
o Zielonym Dinku i kolorowały kwiaty.

10.10.2018 r. Tego dnia dzieci wysłuchały opowieści o kominie, który ciężko zachorował i musiał iść do lekarza. Pan doktor stwierdził ostre zapalenie oskrzeli i zalecił natychmiastowe przerwanie wykonywania dotychczasowych czynności, płukanie gardła i inhalacje. Nade wszystko jednak zaproponował przeniesienie się tam, gdzie są lasy, pola i łąki zielone, czyli na wieś. Przedszkolaki uważnie słuchały opowiadania i brały aktywny udział w pogadance.

Jak unikać dymu tytoniowego? To kolejne zajęcia, które odbyły się 12.10.2018 r.
Podczas tych zajęć dzieci zwiększyły swoja wiedzę na temat umiejętności zachowania się, gdy znajdą się w zadymionych pomieszczeniach, a także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach,
w których dorośli palą papierosy. Dzieci wykonywały tabliczki z zakazem palenia,

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne inspirowały dzieci do działań, których efektem były prace plastyczne. Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa.

Koordynator Programu
Małgorzata Piech

Zapraszamy do galerii